Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mikael Ryd

Verksamhetschef

Amal Al-Azzawi

Läkare, specialist allmänmedicin

Gergö Bacsovics

Leg Läkare

Houshyar Darabi

Leg. Läkare

Sandra Rosenberg Persson

Samordnare, Sjuksköterska

Ingela Olsson

Sjuksköterska

Carina Wahlgren

Sjuksköterska

Louise Sundberg

Sjuksköterska

Fanny Wiblom Täckholm

Sjuksköterska

Ann Granath Nyström

Medicinsk sekreterare

Malin Andersson

Undersköterska

Jessica Österberg

Receptionist, Undersköterska

Lena Hägnevik

Undersköterska

Pernilla Åman

Undersköterska

Sandra Öberg

Undersköterska

Li Fransson

Psykolog