Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lisa Mardon

Verksamhetschef

Maria Nilsson Hjord

Biträdande chef/sjuksköterska

Amal Al-Azzawi

Specialistläkare allmänmedicin

Marharyta Lychahina

Specialistläkare allmänmedicin

Gergö Bacsovics

ST-läkare

Förnärvarande ej tillgänglig på mottagningen.

Houshyar Darabi

ST-läkare

Tarek Rida

Läkare

Ahmed Ahmo

Läkare

Louise Sundberg

Sjuksköterska

Carina Wahlgren

Sjuksköterska

Tommy Grentzelius

Sjuksköterska

Emma Medin

Sjuksköterska

Maya Roka

Distriktssköterska

Joanna Lindström

Distriktssköterska

Ann Granath Nyström

Medicinsk sekreterare

Lena Hägnevik

Undersköterska

Jessica Österberg

Undersköterska

Pernilla Åman

Undersköterska

Sandra Öberg

Undersköterska HSV

Winta Hdremichael

Undersköterska HSV

Ingrid Häkkinen

Undersköterska HSV

Li Fransson

Psykolog

Sandra Johansson

Receptionist

Dean Mardon

Administratör