Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Amal Al-Azzawi

Läkare, specialist allmänmedicin

Malin Andersson

Undersköterska

Jessica Ericson

Receptionist, Undersköterska

Ann Granath Nyström

Medicinsk sekreterare

Lena Hägnevik

Undersköterska

Robert Johansson

Distriktssköterska, Enhetschef

Ingela Olsson

Sjuksköterska

Dagnija Riccardi

Läkare, legitimerad

Sandra Rosenberg Persson

Sjuksköterska

Mikael Ryd

Verksamhetschef

Märit Söderberg

Distriktssköterska

Carina Wahlgren

Sjuksköterska

Pernilla Åman

Undersköterska

Sandra Öberg

Undersköterska

Ann-Marie Berg

Kurator