föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

  Första besöket
  När hemsjukvård har beviljats gör en sjuksköterska ett första besök hos dig för bedömning och inskrivning. Under det besöket ser vi till att en hemsjukvårdspärm med bland annat kontaktuppgifter och aktuell läkemedelslista finns hemma hos dig. Du ansvarar vanligtvis själv för att dina läkemedel finns i hemmet, om någon annan behöver hämta ut dem åt dig krävs en fullmakt. Om du behöver hemtjänst kan vi hjälpa till att kontakta biståndshandläggare och kalla till en vårdplanering i hemmet.

  Följande besök
  Vid varje hembesök hjälper vår sjuksköterska dig med den eller de medicinska åtgärder du behöver, till exempel lägger om ditt sår eller ger dig insulin.

  Läkarbesök
  Du kan även boka in läkarbesök i ditt hem.

  Akuta besök
  Både läkare och sjuksköterska kan komma till dig på akuta hembesök för bedömning och åtgärd. Följ instruktionerna i din hemsjukvårdspärm om du plötsligt mår kraftigt sämre. Om du är osäker på var du ska vända dig, ring vårdcentralens växel så hjälper vi dig rätt. Vid livshotande tillstånd finns SOS alarm (112) och rådgivningsstödet 1177 förstås också tillgängligt för dig.

  Kvällar och helger
  Kvällar och helger samarbetar vi med andra vårdaktörer i närområdet. Är du i behov av vård utanför kontorstid får du därmed besök av dem. Capio Närsjukvård har dock det samordnande ansvaret dygnet runt.

  Kontakta oss
  Välkommen att kontakta våra distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården. Välj alternativ 4 i vår växel så ringer vi upp så snart vi kan. 

  På kvällar efter 17.00 samt helgdagar arbetar personal från vårdföretaget PR Vård inom hemsjukvården.

  Telefonnummer till PR Vård: 

  08-411 97 60

   

  Växelnummer
  08-120 009 70
 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Vårt laboratorium drivs i samarbete med Unilabs.

  Helgfria vardagar
  Måndag-torsdag kl 8.00-16.00 samt fredag 8.00-15.00

  Du behöver inte boka tid för provtagning

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Prislista vaccin

  • Influensa 250 kr 
  • Influensa, ålderspensionärer och riskgrupp 0 kr
  • Pneumokock (Pneumovax) 400 kr
  • Pneumokock, ålderspensionärer och riskgrupp (Pneumovax) 0 kr
  • TBE, junior (FSME-immun) 300 kr 
  • TBE, vuxen (FSME-immun) 350 kr 
  • Pneumokock (Prevenar) 700 kr 

  Vaccin mot pneumokocker
  Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen sker lättare när barn samlas i stora grupper som på förskola. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga, och vidare ut i samhället.

  Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också vaccinera sig mot pneumokocker. Du bör dock inte vaccinera dig om du är gravid.

  Du tillhör en riskgrupp om du:

  • Är över 65 år
  • Har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, oavsett ålder
  • Har svårinställd diabetes
  • Har kronisk lever- eller njursvikt
  • Är kraftigt överviktig
  • Har neuromuskulär sjukdom, till exempel MS, som påverkar andningen
  • Har kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av till exempel immunbristsjukdom eller cellgiftsbehandling

  För de flesta räcker det att vaccinera sig en gång. Det finns flera typer av vaccin att välja mellan – vi på vaccinationsmottagningen hjälper dig välja det bästa för dig.

 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Helgfria vardagar kl 14.00-15.00
  08-12 00 10 80