Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marie Erlandsson

Verksamhetschef

Josefin Rödström

Biträdande verksamhetschef/ distriktssköterska

Ida Lekberg

Specialist i allmänmedicin/Medicinskt ansvarig läkare

Anders Mellquist

Specialist i allmänmedicin

Christina Segerholt

Specialist i allmänmedicin

George Bulancea

Specialist i allmänmedicin (tjänstledning 1/4-30/9)

Kaveh Izadkhasti

Specialist i allmänmedicin

Karen Klein

Specialist i allmänmedicin

Kwestan Ekelund

ST-läkare

Maria Sheppard

ST-läkare (utbildningsperiod åter september 2020)

Jesper Salén

ST-läkare

Lena Sanderoth

AT-läkare

Niklas Söderqvist

Leg.läkare (vikarie)

Lena Nordenberg

Distriktssköterska/ diabetessköterska

Anna Nylander

Distriktsköterska

Diana Waldenström

Distriktssköterska

Madeleine Grännby

Distriktsköterska (föräldraledig)

Marita Törnberg

Sjuksköterska

Iris Wärme

Sjuksköterska

Satu Martorell

Sjuksköterska

Malin Sjödin

Sjuksköterska

Lovisa Gip Orreborn

Sjuksköterska

Astrid Bengtsson

Sjuksköterska

Helena Olsson

Sjuksköterska/ diabetessköterska

Frida Rodriguez

Sjuksköterska

Elisabet Larner

Undersköterska - hemsjukvård

Lena Lindman

Undersköterska - hemsjukvård

Monica Stenhammar

Reception, undersköterska

Katarina Nilsson

Reception