Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marie Erlandsson

Verksamhetschef

Josefin Rödström

Biträdande verksamhetschef

Ida Lekberg

Specialist i allmänmedicin/Medicinskt ansvarig läkare

Anders Mellquist

Specialist i allmänmedicin

Christina Segerholt

Specialist i allmänmedicin

George Bulancea

Specialist i allmänmedicin

Kaveh Izadkhasti

Specialist i allmänmedicin

Kwestan Ekelund

ST-läkare

Maria Sheppard

ST-läkare (utbildningsperiod åter maj)

Jesper Salén

ST-läkare

Christian Ahlfors

AT-läkare

Niklas Söderqvist

Leg.läkare (vikarie)

Lena Nordenberg

Distriktssköterska/ diabetessköterska

Anna Nylander

Distriktsköterska

Madeleine Grännby

Distriktsköterska (föräldraledig)

Marita Törnberg

Sjuksköterska

Iris Wärme

Sjuksköterska

Satu Martorell

Sjuksköterska

Malin Sjödin

Sjuksköterska

Claire Nielsen

Sjuksköterska

Astrid Bengtsson

Sjuksköterska

Helena Olsson

Sjuksköterska/ diabetessköterska

Frida Rodriguez

Sjuksköterska

Elisabet Larner

Undersköterska - hemsjukvård

Lena Lindman

Undersköterska - hemsjukvård

Monica Stenhammar

Reception, undersköterska

Katarina Nilsson

Reception