Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marie Erlandsson

Verksamhetschef

Josefin Rödström

Biträdande verksamhetschef/ distriktssköterska

Ida Lekberg

Specialist i allmänmedicin /Medicinskt ansvarig läkare

Christina Segerholt

Specialist i allmänmedicin

Sabra Pechrak Manesh

Specialist i allmänmedicin

Kaveh Izadkhasti

Specialist i allmänmedicin

Kwestan Ekelund

ST-läkare

Karl Häggblom

Geriatriker/ Specialist i allmänmedicin

Niklas Söderqvist

Leg Läkare

Maria Sheppard

ST-läkare

Maria Lund

AT-läkare

Maria Berglund

Psykolog

Lena Nordenberg

Distriktssköterska/ diabetessköterska

Anna Nylander

Distriktssköterska

Diana Waldenström

Distriktssköterska

Madeleine Grännby

Distriktssköterska

Iris Wärme

Sjuksköterska

Marita Törnberg

Sjuksköterska

Satu Martorell

Sjuksköterska

Astrid Bengtsson

Sjuksköterska

Helena Olsson

Sjuksköterska/ diabetessköterska

Frida Rodriguez

Sjuksköterska

Amanda Gren

Sjuksköterska

Lena Lindman

Undersköterska - hemsjukvård

Amanda de Beche

Undersköterska - hemsjukvård

Monica Stenhammar

Reception, undersköterska

Katarina Nilsson

Reception