Demens

Demens. Samtal mellan äldre man och sköterska.

Upplever du att minnet börjar svika? Då kan du behöva en utredning av dina minnesfunktioner.

När ska jag söka vård?

Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Om du har demens visar utredningen oftast också vilken typ av demens du har.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • Demensutredning
  • Information om demens och behandlingar
  • Läkemedel (vid behov)

Din demensutredning

Utredningen börjar med att du får träffa en läkare eller en sjuksköterska. Du får berätta om dina besvär och svara på frågor. En depression kan ibland orsaka problem med minnet, därför frågar vi ofta om hur du mår psykiskt.

Inför besöket är det bra att fundera på följande:

  • När och hur började du misstänka att du hade problem med minnet?
  • Vilka symptom har du märkt av?
  • När känner du av dina symptom och hur påverkar de din vardag?

Som en del i utredningen får du göra ett eller flera minnestest. Ibland får du också genomgå en kroppsundersökning, en mindre undersökning av nervsystemet och lämna blodprover.

Intervjuer med anhöriga kan vara en betydelsefull del av utredningen.

Kontakt och uppföljning

Du får träffa läkaren när utredningen är klar och provsvaren kommit. Då får du veta vad utredningen visat. I vissa fall kan du erbjudas att pröva behandling med demensläkemedel, i andra fall kan du behöva ändra en medicinering som du redan har. Du får under besöket information och råd. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med det stöd som finns i kommunen.

Det är bra att ha med anhöriga eller närstående vid detta besök.

Beroende på vilka behov du har kallas du till regelbundna återbesök.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Sjöstedt
Specialist i allmänmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-09-28.