Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Person som har huvudet fullt av motstridiga tankar och känslor.

Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till vår mottagning. 

Insatser och behandlingar som vi kan erbjuda

  • Samtalsstöd när livet är svårt, till exempel vid sorg och kris.

  • Gruppinsatser vid ångest-, sömn- och stressbesvär utifrån grundläggande kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT utgår från att ens tankar, känslor och beteenden hänger samman och går att påverka och förändra. I KBT jobbar du mot konkreta mål vilket innebär att du kommer att få övningar mellan träffarna. Du kan anmäla dig till dessa grupper utan att du först behöver träffa en läkare.

  • Gruppbehandling vid lätt till måttlig depression.
     
  • I specifika fall kan det även bli fråga om individuell behandling.

Anmäl deltagande på telefonnummer 08-12 000 810.
Vanlig taxa och frikort gäller.

Ditt första besök - ett orienterande samtal
Vid samtalet träffar du en psykolog för bedömning. Under samtalet gör vi tillsammans en planering för hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt utifrån dina aktuella behov. Ibland finns det lämpligare behandling hos någon annan vårdgivare och då hjälper vi dig vidare. 

Innehållsansvarig för denna sida:

Susanne Carlgren
Specialist i allmänmedicin och Verksamhetschef,
Capio Vårdcentral Ringen