föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Fotsjukvård

  Fotsjukvård riktar sig bland annat till dig som har diabetes och problem med fötterna, dig som har cirkulationsrubbningar som orsakar sår, eller dig som har reumatiska, ortopediska eller neurologiska problem.

  En medicinsk fotterapeut kan hjälpa dig med undersökning, fotvårdsbehandling samt egenvårdsråd.

 • Fysisk aktivitet på recept

  Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har.

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Osteoporos (benskörhet)

  Benskörhet är vanligast hos den som är i klimakteriet. Det beror på minskad mängd av könshormonet östrogen. Benskörhet brukar även kallas osteoporos. Du kan få behandling med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott om du har benskörhet.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Vårt laboratorium drivs av Unilabs.

  Om du har remiss från läkare eller sköterska behöver du inte boka tid för provtagning, tag en nummerlapp och sätt dig ned i väntrummet. OBS! Om du ska kontrollera ditt Waranvärde ber vi dig anmäla dig i receptionen.
  Öppettider: Måndag-torsdag kl 8.00-16.00. Fredag kl 8.00-14.30.
 • Psykisk ohälsa (barn & unga)

  Vad akuta ärenden kontakta:
  BUP Globen 0-17 år
  08-514 526 50 (dagtid)

  BUP Akutenhet SÖS 0-17 år
  08-616 69 00 (övriga tider)

  Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn och ungdomar 0-17 år och deras föräldrar för:

  • Oro, ångest.
  • Lättare nedstämdhet.
  • Ilska och konflikter mellan barn och förälder
  • Stöd i föräldrarollen

  Insatser ges av psykologer utifrån KBT. Besöken är kostnadsfria och du behöver varken vara listad här eller ha en remiss för att boka tid.

  Era besök hos oss - Jag är barn eller ungdom
  Som barn eller ungdom behöver du din eller dina vårdnadshavares tillstånd för att få komma hit. En vårdnadshavare är för det mesta en förälder, din mamma eller din pappa, men det kan också vara en annan person. Om du har två vårdnadshavare behöver båda ge sitt godkännande, men om till exempel bara din mamma har vårdnaden om dig räcker det att hon kontaktar oss.

  Om du är över 10 år gammal brukar vi för det mesta vilja träffa dig och dina vårdnadshavare tillsammans första gången. Detta för att vi ska få en bild av hur ni har det i familjen och hur dina besvär påverkar eller påverkas av de som står dig nära. Om du är yngre än 10 år vill vi gärna träffa dina föräldrar (eller vårdnadshavare) innan vi bokar in ett besök med dig. Under behandlingen kan vi både träffa dig enskilt och ihop med dina vårdnadshavare, beroende på hur era behov ser ut.

  Vanligtvis ses vi 1-10 gånger och under dessa möten pratar vi om det som får dig att må dåligt. Vårt mål är att hjälpa dig att hitta nya sätt att se på och klara av situationer du tycker är svåra.

  Ibland kan du få en hemuppgift av oss. Om du till exempel är rädd för något kan en hemuppgift vara att träna på att gå emot din rädsla.

  Dina vårdnadshavare kan också få hemuppgifter som handlar om att lära sig att agera eller reagera annorlunda för att hjälpa dig att må bättre.

  Jag är förälder eller vårdnadshavare
  Om ditt barn är över 10 år brukar vi oftast vilja träffa dig och ditt barn tillsammans för ett första besök. Detta för att vi ska kunna skapa oss en bild av hela familjesituationen och de problem ni upplever. Om du har ett yngre barn rekommenderar vi dock att träffas utan barnet första gången. Under behandlingen kan vi både träffa ditt barn enskilt, dig/er som vårdnadshavare enskilt eller hela familjen tillsammans, beroende på hur era behov ser ut. För att ditt barn ska få komma hit för ett enskilt besök behövs ditt tillstånd. Om ditt barn har två vårdnadshavare behövs bådas tillstånd.

  Vanligtvis träffas vi 1-10 gånger och behandlingens syfte är att hitta nya förhållningssätt och metoder för att förändra de situationer som orsakar problem för ditt barn.

  Behandlingens utformning varierar mycket beroende på ditt barns ålder och problematik, men oftast handlar besöken om vad du som vårdnadshavare kan göra för att ditt barn ska må bättre, eller hur ni ska få det att fungera bättre i familjen. Ibland delar vi ut hemuppgifter i samband med besöken. Om du har små barn kan en sådan vara att ägna ditt barn odelad uppmärksamhet under 15 minuter om dagen, eller att uppmuntra positivt beteende genom beröm.

  Om du har ett äldre barn kan även ditt barn få hemuppgifter.

  Vi samarbetar med Stockholms Stad och Stockholms läns landsting med syftet att snabbt erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga. För mer information, se Stockholms Stads hemsida. 

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

 • Sjukgymnastik/fysioterapi

  Hos oss har du möjlighet att få hjälp med undersökning, bedömning, behandling och rådgivning av sjukgymnast/fysioterapeut.

  Vi kan hjälpa dig med både nya och långvariga besvär och erbjuder olika typer av behandlingar beroende på vad du behöver hjälp med. 

  Målet med en behandling är olika för varje person. Det kan till exempel handla om att lindra smärta, öka rörligheten, bli starkare, få bättre kondition eller att klara av att göra en viss aktivitet. Vi sätter alltid upp målet för behandlingen tillsammans med dig.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  VACCIN OCH PRISER

  • Rådgivning 0 kr
  • Stickkostnad för eget medhavt vaccin 150 kr
  • Gula febern (Stamaril) 460 kr
  • Hepatit A, barn (Havrix, Vaqta) Restnoterat hos leverantören 360 kr
  • Hepatit A, vuxen (Havrix, Vaqta) 460 kr
  • Hepatit B, barn (Engerix-B) 300 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B) 360 kr
  • Hepatit A+B, barn (Twinrix) 400 kr
  • Hepatit A+B, vuxen (Twinrix) 550 kr
  • Influensa (Vaxigrip), riskgrupp 0 kr
  • Influensa (Vaxigrip), ej riskgrupp 200 kr
  • Pneumokocker, riskgrupp 0 kr
  • Pneumokocker (Prevenar 13), ej riskgrupp 700 kr
  • Pneumokocker (Pneumovax N), ej riskgrupp 300 kr
  • PPD Tuberkulintest (test i samband med läkarbesök) 350 kr
  • PPD Tuberkulin (test till sköterska som skriver intyg) 400 kr
  • Stelkramp, kikhosta, difteri (Boostrix) 360 kr
  • TBE, barn (FSME-immun) 300 kr
  • TBE, vuxen (FSME-immun) 360 kr 
  • Tyfoidfeber (Typhim-Vi) 350 kr
  • Recept kolera, tyfoidfeber 200 kr
  • Malariarecept 200 kr
  • Malariarecept (i samband med andra vaccin) 0 kr

  Studentrabatt
  Du som är student får rabatt på vissa vaccinationer mot uppvisande av Studentkortet eller Mecenatkortet. Kontakta oss för information om vilka det gäller.

  Drop-in resevaccination: Tisdagar kl. 15.00-16.30. Stängd under sommaren samt v. 47-48 2019.
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.