Vaccination av barn

Familj som ska vaccinera sig träffar sköterska.

I Stockholms läns landsting erbjuds alla barn gratis vaccination mot ett antal sjukdomar enligt barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinationerna ger barnet skydd mot flera sjukdomar och förebygger spridning av smitta i samhället. Alla vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är gratis och ges i samband med besöken på BVC samt via skolhälsovården.

Hur går vaccinationen till?

Barnet vaccineras i samband med de planerade besöken på BVC. För små barn brukar sprutorna ges i låret. Hos större barn ges de istället i överarmen. Flera vaccin ges i samma spruta vilket innebär färre stick för barnet. För att minska obehaget för barnet försöker vi skapa en lugn och trygg situation. Barnet sitter i ditt knä när sprutan tas.

Stockholms läns landstings vaccinationsprogram för barnhälsovården:

Ålder Vaccination
3 mån Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
5 mån Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
12 mån Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
18 mån Mässling, påssjuka och röda hund
5 år Difteri, stelkramp, kikhosta och polio


Obs. Vaccinationsprogrammet för barn fortsätter när barnet har börjat skolan och sköts då av skolhälsovården. Se hela vaccinationsprogrammet här.

Övriga vaccin för barn:

Tuberkulos

Vissa barn löper ökad risk att utsättas för smitta av tuberkulos och erbjuds därför detta vaccin utan extra kostnad.

Rotavirus

Alla barn i Stockholms län erbjuds gratis vaccin mot rotavirus på barnavårdscentralen. Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till svår maginfektion med diarré och/eller kräkningar hos små barn. Vaccinet är flytande och ges i munnen. Beroende på vilket vaccin som används ges två eller tre doser med minst en månads mellanrum. Barnet behöver vara minst sex veckor vid det första vaccinationstillfället.

Vattkoppor

Det finns även ett vaccin mot vattkoppor. Rekommendationen är att det i första hand ska ges till barn som tillhör medicinska riskgrupper, det vill säga barn med nedsatt immunförsvar. Prata med din BVC-sjuksköterska för mer information. Läs mer om vaccin mot vattkoppor på folkhälsomyndighetens hemsida.

Ska ni ut och resa?

Kontakta oss i god tid om ni ska åka på en kortare semesterresa eller längre utlandsvistelse innan ert barn är 18 månader gammalt. Vi ser då över om barnet behöver kompletterande skydd eller om vi behöver göra några justeringar i barnets vaccinationsprogram.


Övriga resevaccinationer sker på vårdcentralen

När det gäller övriga resevaccin för barn, kontakta vaccinationsmottagningen på vårdcentralen.

Innehållsansvarig för denna sida:

Stefan Bremberg
Chefsläkare

Innehållsansvarig för denna sida:

Alfonso Roman
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Skogås.