Inkontinens

Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

Vi kan till exempel hjälpa dig vid:

  • Urinläckage
  • Behov av att kissa ofta
  • Avföringsinkontinens
  • Återkommande urinvägsinfektioner
  • Inkontinensutredning inför operation

Du behöver ingen remiss för att boka tid för inkontinenshjälp.

Dina besök hos oss

När du kommer till oss gör vi en utredning för att se vilken typ av inkontinens du besväras av, till exempel ansträngnings- eller trängningsinkontinens. Efter en individuell bedömning och ger vi dig råd utifrån dina besvär. Vid behov förskrivs även individuellt utprovade inkontinensskydd.

Vid vissa typer av besvär såsom upprepade urinvägsinfektioner kan du behöva ytterligare behandling. Vi hjälper dig då att komma i kontakt med en läkare.

Inkontinens hos barn

Vi kan även hjälpa barn över 5 år som inte är torra på natten. Vi gör en utredning där vi bland annat går igenom toalett- och dryckesvanor. Utifrån barnets besvär ger vi individuellt anpassade råd och diskuterar olika behandlingsmetoder.

Innehållsansvarig för denna sida:

Jörgen Johansson
Specialist i allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin,
Regional medicinsk chef