Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Alfonso Roman

Verksamhetschef

Nikki Nikravesh

Biträdande verksamhetschef

Marina Söderman

Receptionist

Alfonso Roman

Medicinskt ansvarig läkare, specialist i allmänmedicin

Margareta Leuchter

Specialist i allmänmedicin

Gilbert Siryani

Specialist i allmänmedicin

Kourosh Hadjikhani

Specialist i allmänmedicin

Agim Progni

Medicinskt ansvarig och specialist i allmänmedicin

Amin Geeso

ST-läkare

Inna Meltzer

ST-läkare

Eva Siversson

Psykolog

Lotta Lundgren

Psykolog

Dejana Veljic

Kurator

Aurora Hasselberg

Kurator

Camilla Törnfeldt

Astma/KOL-sköterska, distriktssköterska

Marie Balte

Diabetessköterska/Distriktssköterska

Therese Haraldsson

Diabetessköterska/Sjuksköterska

Adela Buhay

Distriktssköterska

Cecilia Edlund Lemon

Sjuksköterska

Amal Boutouchent

Sjuksköterska

Kickan Forsliden

Sjuksköterska

Monica Westin

Sjuksköterska

Maud Helgesson

Sjuksköterska

Lina Lande

Sjuksköterska

Eva Wennerberg

Undersköterska

Lina Youkhana

Undersköterska

Zakia Meniri

Undersköterska

Gabriella Reling

Undersköterska

Sadaf Farshpourrezaei

Receptionist

Eva Wolff

Sjuksköterska

Lucinda Akan

Specialist i allmänmedicin

Jasmina Crnkic

Hypertonisjuksköterska