Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Nicme Ilia

Verksamhetschef

Nikki Nikravesh

Biträdande verksamhetschef

Agim Progni

Medicinskt ansvarig och specialist i allmänmedicin

Aurora Hasselberg

Kurator

Dejana Veljic

Kurator

Eva Siversson

Psykolog

Adela Buhay

Distriktssköterska

Camilla Törnfeldt

Astma/KOL-sköterska, distriktssköterska

Jasmina Crnkic

Hypertonisjuksköterska

Marie Balte

Diabetessköterska/Distriktssköterska

Therese Haraldsson

Diabetessköterska/Distriktssköterska

Marina Söderman

Receptionist

Sadaf Farshpourrezaei

Receptionist

Amal Boutouchent

Sjuksköterska

Anneli Höglund

Sjuksköterska

Cecilia Edlund Lemon

Sjuksköterska

Eva Wolff

Sjuksköterska

Hava Kutlu

Sjuksköterska

Kickan Forsliden

Sjuksköterska

Lina Lande

Sjuksköterska

Martina Nordgren

Sjuksköterska

Yasamin Abassi

Sjuksköterska

Amin Geeso

ST-läkare

Inna Meltzer

ST-läkare

Alfonso Roman

specialist i allmänmedicin

Gilbert Siryani

Specialist i allmänmedicin

Lucinda Akan

Specialist i allmänmedicin

Margareta Leuchter

Specialist i allmänmedicin

Eva Wennerberg

Undersköterska

Lina Youkhana

Undersköterska

Zakia Meniri

Undersköterska

Gabriella Reling

Undersköterska

Sundus Zamil

Undersköterska

Jasmina Aissaoui

Undersköterska