Journal via nätet

Läs dina journalanteckningar, diagnoser och vissa provsvar via nätet.


Gå in på 1177.se och logga in med e-legitimation. Du hittar din information i journaltjänster, under rubriken Journalen. De första journalanteckningarna kommer att vara från 1 januari 2016.

För mer information, se vår FAQ nedan.

Synpunkter på innehåll?
(Ange inte personnummer, symptom eller besvär i detta formulär).

Fyll i vårt formulär.