Vaccination mot polio (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden

Allmänna råd

Polio smittar via avföring och sprids via infekterat vatten och avlopp. Sjukdomen är sällsynt men kan fortfarande spridas i vissa länder i Asien och Afrika, men du bör få vaccin mot polio även om du inte ska resa utomlands. Har du inte fått ett fullt skydd, det vill säga fyra doser vaccin, bör du se till att få det.

Eftersom vaccination mot polio sedan länge ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet har så gott som alla som är yngre än 50 år fått minst fyra doser av vaccinet, vilket ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen. För säkerhets skull är rekommendationen för vuxna att du vaccinerar dig med en femte dos om du besöker ett land med polio. 

I Sverige får du poliovaccination med spruta men i andra länder är det vanligt i form av droppar som du sväljer. Det skyddet kan ibland behöva kompletteras med sprutor.

Så går vaccinationen till

Om du inte har något skydd alls mot polio behöver du få tre doser vaccin under ett halvår, och en fjärde dos minst fyra år efter den tredje dosen. Därefter har du livslångt skydd. Om du inte hinner få de tre doserna före resan ska du ändå påbörja vaccinationen eftersom du får ett visst skydd mot sjukdomen. När du kommer hem bör du fullfölja vaccinationen.

Sprutan med vaccin får du på utsidan av överarmen.

Graviditet, amning och vaccination

Du kan vaccinera dig mot polio när du är gravid och när du ammar.

Barn och vaccination

Barn som följer barnvaccinationsprogrammet har skydd och behöver inte vaccineras mot polio inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet blir vaccinerade med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn får sprutan med vaccin på lårets framsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du ibland bli lite röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Eventuella besvär brukar gå över inom en eller några dagar.

Senast uppdaterad:
2014-12-05
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till