Vaccination mot tyfoid (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden

Allmänna råd

Tyfoid sprids med mat och dryck. Du bör vaccinera dig mot tyfoid om du ska stanna mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområden. Detsamma gäller om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i områden i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien där sjukdomen finns.

Du får vaccinet mot tyfoid antingen med en spruta eller genom att svälja kapslar. Om du har försämrat immunförsvar, exempelvis hiv, eller om du behandlas med cellhämmande läkemedel, cytostatika eller med höga kortisondoser under lång tid, bör du få vaccinet som spruta. Detsamma gäller om du är gravid.

Så går vaccinationen till

Vaccination med spruta:

Du vaccineras med spruta vid ett tillfälle. Du bör vaccineras senast två veckor före resan för att ha ett bra skydd på resmålet. Det går att få sprutan närmare avresedagen. Det ger inte lika bra skydd men är bättre än att inte vaccineras alls.

För att ha fortsatt skydd behöver du en ny dos vart tredje år.

Sprutan med vaccin får du på utsidan av överarmen.

Vaccination med kapslar:

Om du vaccineras med kapslar tar du

  • den första kapseln ungefär tre veckor innan du ska resa
  • den andra kapseln två dagar efter den första kapseln
  • den tredje kapseln två dagar efter den andra kapseln.

Kapseln ska sväljas hel och tas med kallt vatten en timme innan måltid. Kapslarna ska förvaras i kylskåp tills de ska användas. De kan förvaras i rumstemperatur och är då hållbara i ett dygn. Läkemedlet är ljuskänsligt och ska därför förvaras i originalförpackningen.

Kapslar mot tyfoid ger skydd mot sjukdomen i tre år. Behöver du fortsatt skydd görs vaccineringen om.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att du kan få vaccin i spruta när du är gravid.
Du kan vaccineras med spruta eller med kapslar när du ammar.

Barn och vaccination

Barn som är äldre än två år kan få vaccin i spruta. De brukar få vaccinet på utsidan av överarmen.

Barn som är äldre än fem år kan få vaccinet med kapslar med samma intervall som vuxna.

Biverkningar

Efter vaccinationen med spruta kan du bli lite röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt efteråt. Ibland kan du också få feber, må illa och få ont i huvudet. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Senast uppdaterad:
2014-12-08
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till