2019-07-18, 12:00

Labb stängt 16/8

Fredagen den 16 augusti är vårt labb för provtagning stängt.
Patient undersöks i munnen. Patient undersöks i munnen.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Drop-in-mottagning

  Välkommen till vår drop-in-mottagning. Hit kan du som är listad hos oss, eller vill lista dig hos oss, vända dig med lättare akuta besvär.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Förkylning och luftvägsinfektioner
  • Halsont och feber
  • Akuta öronbesvär (ej öronspolning)
  • Akuta ögonbesvär
  • Allergi (ej utredning)
  • Akuta hudbesvär
  • Urinvägsinfektion
  • Förstadagsintyg vid sjukdom
  • Sjukskrivning för lättare symptom såsom långvarig förkylning/influensa.

  Kallas in i turordning
  Alla patienter kallas in i turordning. Undantag kan vara patienter med svåra akuta besvär såsom bröstsmärta eller andningsbesvär.

  Har du något av dessa besvär, var snäll och säg till personalen i receptionen.

  Långvariga besvär?
  Om du har haft dina besvär i mer än två veckor eller om dina besvär behöver utredning ber vi dig istället att boka en tid. Det ger oss möjlighet att ägna mer tid åt ditt besök. Exempel på långvariga besvär som kan behöva utredning är huvudvärk, magbesvär och yrsel. Även ärenden som som gäller psykisk ohälsa, receptförnyelse, förlängning av sjukskrivning och andra intyg kräver tidsbokning.

  Ring oss gärna om du är osäker på vilken typ av besök du behöver.

  Priser
  Efter ditt besök på vår drop-in-mottagning betalar du och registrerar dig i receptionen. Besök för barn under 18 år är kostnadsfria.

  Besök hos sjuksköterska: 100 kr

  Besök hos sjuksköterska och läkare: 200 kr

  Vid utebliven betalning på plats debiterar vi besöket genom en faktura. Då tillkommer en administrativ avgift.

  På vår drop-in-mottagning får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens.
  Helgfria vardagar kl 9.00-10.00
 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Du behöver inte boka tid för provtagning men remiss krävs.
  Öppet helgfria vardagar kl 7.30-10.00
 • Psykisk ohälsa

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vi utför tidsbokade vaccinationer alla helgfria vardagar. Under högsäsong erbjuder vi även drop-in för influensavaccination. Här kan du se vilka vaccin vi erbjuder och vad de kostar.

  Våra vaccin och priser: 

  • Rådgivning, 0 kr
  • Eget vaccin/stickavgift, 200 kr
  • Hepatit A, vuxen (Havrix), 500 kr/st
  • Hepatit B, barn (Engerix-B), 300 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B), 340 kr/st
  • Hepatit A+B, vuxen (Twinrix), 570 kr
  • Hepatit A+B, barn (Ambirix), 570 kr
  • HPV-virus (Gardasil) > 27 år, 1030 kr/st
  • Influensa, riskgrupp, 0 kr
  • Influensa, ej riskgrupp, 200 kr
  • Pneumokocker (Pneumovax), 250 kr
  • Stelkramp, kikhosta, difteri (DITEKI), 300 kr
  • Stelkramp, difteri (DiTe booster), 300 kr
  • TBE, barn, 310 kr
  • TBE, vuxen, 360 kr 
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval.

  Telefontid: helgfria vardagar kl 14.00-15.00
  08-410 371 62
 • Privat sjukvårdsförsäkring

  Du som har en privat sjukvårdsförsäkring får tillgång till ett omfattande vårdutbud. Förutom besök på våra mottagningar erbjuder vi utredningar, behandling/operation, diagnostik och hälsokontroller. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag i norden. 

  Boka via ditt försäkringsbolag
  För att boka en tid hos oss vänder du dig till ditt försäkringsbolags vårdplanering. Samtliga bolag vi har avtal med har tillgång till ett urval av ”öronmärkta” tider på våra mottagningar.

  Vi samarbetar med följande försäkringsbolag:

  • Skandia 
  • Länsförsäkringar
  • SEB Pension och Försäkring
  • If
  • Euro Accident
  • DKV Hälsa
  • Trygg Hansa
  • Folksam/Förenade Liv
  • Folksam Idrott
  • Cardif
  • Bliwa
  • Nordeuropa Liv & Hälsa, Säkra
  • Vardia
  • Movestic
  • White Label Care

  Utbudet mot försäkringsbolagen kan variera mellan våra mottagningar.

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn