Så mycket kostar ditt besök

Våra patientavgifter. Man som betalar med kort.

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Stockholms läns landsting satt upp.

Avgiftsfritt för barn och äldre

Barn och unga under 18 år samt patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök på vårdcentraler eller husläkarmottagningar. Även besök på närakuter/husläkarjourer är kostnadsfria för dessa patientgrupper (fr.o.m. 1 januari 2018).

Våra priser

Priserna i listan nedan gäller för alla våra vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Tänk på att denna verksamhet kanske inte har alla mottagningar eller professioner som står i prislistan.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 100 kr (höjdes 1 januari 2012).

 

Besök Pris i SEK
Allmänläkare på vårdcentral eller husläkarmottagning 200
Läkare på jourmottagning eller närakut 200
Specialistläkare 350
Specialistläkare med remiss från vårdcentral (första besöket) 150
Sjuksköterska, distriktssköterska 100
Kurator, psykolog, psykoterapeut 100
Medicinsk fotsjukvård 100
Barnhälsovård 0
Mödravård 0
Hembesök eller hemrehabilitering 0
Hembesök av läkare, extraavgift utöver gällande taxa 100
Sjukgymnast (fysioterapeut), dietist, arbetsterapeut, kiropraktor eller naprapat 200

 
Läs mer om patientavgifter i Stockholms län på 1177.

E-frikort

Under 2016 inför Capio vårdcentraler e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. E-frikortet kommer att ersätta pappershanteringen med remsor och stämplar samt det fysiska frikortet. Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Återbud / uteblivet besök

Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök, eller helt uteblir, får du betala en avgift.