Vaccin och priser

Här hittar du en översikt över våra vaccin och priser.

Prislista

Vaccin Pris*
Rådgivning 200 kr
Hepatit A, vuxen (Havrix) 500 kr/st
Hepatit B, barn (Engerix-B) 300 kr
Hepatit B, vuxen (Engerix) 340 kr/st
Hepatit A+B, barn (Twinrix) 410 kr
Hepatit A+B, vuxen (Twinrix) 570 kr
Influensa, ej riskgrupp (Vaxigrip) 200 kr
TBE, barn (fsme-immun) 310 kr
TBE, vuxen (fsme-immun) 360 kr
Pneumokocker, ej riskgrupp (Pneumovax) 250 kr
Pneumokocker, ej riskgrupp (Prevenar13) 700 kr
Stelkramp, kikhosta, difteri (DiTeKi booster) 300 kr
Bältros (Zostavax) 150 kr**
HPV, humant papillomvirus (Gardasil)
Endast efter läkares ordination.
1030 kr
Medhavt vaccin (endast injektion) 200 kr

Recept (ihop med andra vaccin)

100 kr

Recept (malaria, Dukoral, Vivotif)

200 kr

Stelkramp

300 kr


* Om du vaccineras vid läkarbesök föranlett av skada är din vaccination kostnadsfri.

** Priset som anges är stickkostnad. Bältrosvaccinet betalar du separat efter ordination från läkare.

Innehållsansvariga för denna sida:

Ulrika Olsson Jansén Verksamhetschef och Therese Huggare Psykoterapeut, Capio Vårdcentral Södermalm.