föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Drop-in-mottagning

  DROP-IN STÄNGD!

  Detta gäller från och med måndag 16 mars, på grund av Corona-virus. Om du behöver kontakta vårdcentralen för en bedömning, chatta med oss eller ring telefonnummer: 0855510400

  Välkommen till vår drop-in-mottagning. Hit kan du som är listad hos oss, eller vill lista dig hos oss, vända dig med lättare akuta besvär.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Förkylning och luftvägsinfektioner
  • Halsont och feber
  • Akuta öronbesvär (ej öronspolning)
  • Akuta ögonbesvär
  • Allergi akut (ej utredning)
  • Akuta hudbesvär
  • Urinvägsinfektion
  • Sjukskrivning de första 14 dagarna pga lättare symtom såsom långvarig förkylning/influensa.

  Kallas in i turordning
  Alla patienter kallas in i turordning. Undantag kan vara patienter med svåra akuta besvär såsom bröstsmärta eller andningsbesvär.

  Har du något av dessa besvär, var snäll och säg till personalen i receptionen.

  Långvariga besvär?
  Om du har haft dina besvär i mer än två veckor eller om dina besvär behöver utredning ber vi dig istället att boka en tid. Det ger oss möjlighet att ägna mer tid åt ditt besök. Exempel på långvariga besvär som kan behöva utredning är huvudvärk, magbesvär och yrsel. Även ärenden som som gäller psykisk ohälsa, receptförnyelse, förlängning av sjukskrivning och andra intyg kräver tidsbokning.

  Ring oss gärna om du är osäker på vilken typ av besök du behöver.

  Priser
  Efter ditt besök på vår drop-in-mottagning betalar du och registrerar dig i receptionen. Besök för barn under 18 år är kostnadsfria.

  Besök hos sjuksköterska: 100 kr

  Vid utebliven betalning på plats debiterar vi besöket genom en faktura. Då tillkommer en administrativ avgift.

  Drop in till sjuksköterska för dig med akuta besvär såsom halsont, feber, förkylning, hosta, öron- och ögonbesvär. Vi gör inga utredningar på drop-in mottagningen.
  Helgfria vardagar kl 8.20-11.00.

  Observera: väntetid förekommer vid drop-in. Eftersom vi endast kan ta emot ett begränsat antal patienter kan det även bli fullt före drop-in-tidens slut.

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Provtagning för Waran? Kom minst 30 minuter innan laboratoriet stänger.
  Måndag-torsdag kl 8.00-12.00

  Du behöver inte boka tid, men remiss krävs.

 • Psykisk ohälsa (IBH)

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccin och priser

  • Rådgivning 200 kr
  • Hepatit A, vuxen (Havrix) 500 kr/st
  • Hepatit B, barn (Engerix-B) 300 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix) 340 kr/st
  • Hepatit A+B, barn (Twinrix) 410 kr
  • Hepatit A+B, vuxen (Twinrix) 570 kr
  • Influensa, ej riskgrupp (Vaxigrip) 200 kr
  • TBE, barn (fsme-immun) 310 kr
  • TBE, vuxen (fsme-immun) 360 kr
  • Pneumokocker, ej riskgrupp (Pneumovax) 250 kr
  • Pneumokocker, ej riskgrupp (Prevenar13) 700 kr
  • Stelkramp, kikhosta, difteri (DiTeKi booster) 300 kr
  • Bältros (Zostavax) 150 kr**
  • HPV, humant papillomvirus (Gardasil)
  • Endast efter läkares ordination. 1030 kr
  • Medhavt vaccin (endast injektion) 200 kr
  • Recept (ihop med andra vaccin) 100 kr
  • Recept (malaria, Dukoral, Vivotif) 200 kr
  • Stelkramp 300 kr

  * Om du vaccineras vid läkarbesök föranlett av skada är din vaccination kostnadsfri.

  ** Priset som anges är stickkostnad. Bältrosvaccinet betalar du separat efter ordination från läkare.

 • Influensavaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Öppettider hösten 2019/våren 2020

  Drop in torsdagar kl. 13-14 t.o.m februari 2020.

  (Stängt röda dagar)

 • DROP- IN STÄNGD!