Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Irja Bekking

Verksamhetschef

Isabelle Lövgren Gretas

Bitr. verksamhetschef, sjuksköterska

Lina Forssell

Medicinskt ansvarig läkare, specialist i allmänmedicin

Jonas Ehrenpreis

Specialist i allmänmedicin, hemsjukvårdsläkare

Soteris Eleftheriou

Specialist i allmänmedicin

Jonathan Björck

ST-läkare allmänmedicin

Jane Osman

ST-läkare allmänmedicin

Kime Omar

ST-läkare allmänmedicin

Graciela Briceno

Undersköterska, lab och reception

Johanna Persson

Sjuksköterska

Monika Larsson

Astma/KOL sjuksköterska

Vanessa Valijani

Sjuksköterska

Eunice Fentang

Distriktssköterska, diabetessjuksköterska

Emelie Hjälm

Distriktssköterska

Eva Svensson

Psykolog

Therese Huggare

Leg. psykoterapeut

Camila Rojas

Specialistsjuksköterska,hemsjukvård, föräldrarledig

Annelie Oden

Distriktssköterska, hemsjukvård

Angelica de Pourbaix

Distriktssköterska, hemsjukvård

Anna Jellinek

Undersköterska, hemsjukvård

Ulrika Dahlgren

Rehabkoordinator

Katja Kisch Stübner

Receptionist