Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Irja Bekking

Verksamhetschef

Johanna Persson

Bitr Verksamhetschef,Sjuksköterska

Lina Forssell

Medicinskt ansvarig läkare, specialist i allmänmedicin

Jonas Ehrenpreis

Specialist i allmänmedicin, hemsjukvårdsläkare

Soteris Eleftheriou

Specialist i allmänmedicin

Jonathan Björck

ST-läkare allmänmedicin

Jane Osman

ST-läkare allmänmedicin

Kime Omar

ST-läkare allmänmedicin

Graciela Briceno

Undersköterska, lab och reception

Katja Kisch Stübner

Receptionist

Monika Larsson

Astma/KOL sjuksköterska

Bernadetta Waerner

Sjuksköterska

Malin Carlborg

Diabetessköterska

Emelie Hjälm

Distriktssköterska, föräldraledig

Therese Huggare

Leg. psykoterapeut

Sanna Englund

Leg. psykolog

Ulrika Dahlgren

Rehabkoordinator

Annelie Oden

Distriktssköterska, hemsjukvård

Angelica de Pourbaix

Distriktssköterska, hemsjukvård

Anna Jellinek

Undersköterska, hemsjukvård