Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ulrika Jansén Olsson

Verksamhetschef

Isabelle Lövgren Gretas

Bitr. verksamhetschef vårdcentral och BVC

Föräldraledig

Irja Bekking

Tf bitr verksamhetschef

Lillian Jansson

Receptionist

Rosa Collazos Linares

Medicinskt ansvarig läkare, specialist i allmänmedicin

Jonas Ehrenpreis

Medicinskt ansvarig läkare, specialist i allmänmedicin

Jane Osman

Leg läkare

Soteris Eleftheriou

Distriktsläkare

Yousef nejad

ST-läkare

Jonathan Björck

ST-läkare

Madeleine Muhr

ST-läkare

Therese Huggare

Leg. psykoterapeut

Michael Holmgren

Leg psykolog

Eunice Fentang

Distriktssköterska

Irja Bekking

Distriktssköterska

Gunn-Britt Andersson

Distriktssköterska

Helena Cadei Fritz

Distriktssköterska

Ellinor Jakobsson

Distriktssköterska, hemsjukvård

Sofia Johansson

Distriktssköterska, hemsjukvård

Isabelle Lövgren Gretas

Sjuksköterska

Monika Larsson

Sjuksköterska

Johanna Persson

Sjuksköterska

Vanessa Valijani

Sjuksköterska

Leida Plado

Undersköterska

Graciela Briceno

Undersköterska

Lena Säppälä

Undersköterska, hemsjukvård

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn