Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Irja Bekking

Verksamhetschef

Isabelle Lövgren Gretas

Bitr. verksamhetschef, sjuksköterska

Lina Forssell

Medicinskt ansvarig läkare, specialist i allmänmedicin

Jonas Ehrenpreis

Specialist i allmänmedicin, hemsjukvårdsläkare

Soteris Eleftheriou

Specialist i allmänmedicin

Jonathan Björck

ST-läkare

Jane Osman

ST-läkare

Kime Omar

ST-läkare

Khashau Eleburike

AT läkare

Graciela Briceno

Undersköterska, lab

Lillian Jansson

Receptionist

Johanna Persson

Sjuksköterska

Monika Larsson

Astma/KOL sjuksköterska

Vanessa Valijani

Sjuksköterska

Tjänstledig

Eunice Fentang

Distriktssköterska, diabetessjuksköterska

Gunn-Britt Andersson

Distriktssköterska

Ellen Delling Forslund

Psykolog

Therese Huggare

Leg. psykoterapeut

Camila Rojas

Specialistsjuksköterska,hemsjukvård

Annelie Oden

Distriktssköterska, hemsjukvård

Angelica de Pourbaix

Distriktssköterska, hemsjukvård

Börjar 8/1-2020

Anna Jellinek

Undersköterska

Leida Plado

Undersköterska

Emelie Hjälm

Distriktssköterska

Börjar 27/1-2020