BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ann-Christin Petterson

BHV-sjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar kl. 8.00-9.00. Övrig tid telefonsvarare.

Jenny Andersson

Enhetschef