Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Akupunktur

  Vi utför västerländsk akupunktur som är en vidareutveckling av traditionell kinesisk akupunktur. Det är inte kartlagt exakt vad som händer i kroppen vid akupunktur, men många studier har visat att västerländsk akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra smärta.

  Akupunktur kan till exempel användas vid:

  • Smärta i ländryggen, nacken eller skuldrorna
  • Tennisarmbåge
  • Knäartros

  Att få akupunktur kan kännas på olika sätt. Det kan till exempel kännas pirrande, tryckande, värmande eller kylande. Det kan också göra lite ont eller kännas avdomnat i området där nålarna sätts.

 • Behandling hos dietist

  Du som har besvär med kosten är varmt välkommen till vår dietist. Här pratar vi om hur du kan förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa. Du behöver ingen remiss för att komma hit.

  Syftet med behandlingen är att förbättra din hälsa, lindra dina symptom och uppmärksamma kostens betydelse för din diagnos. Några diagnoser vi arbetar mycket med är diabetes, övervikt, förhöjda blodfetter och IBS. Besöket sker på dina villkor och det är också dina individuella mål vi strävar efter att uppnå.

  Vi erbjuder bland annat:  

  • Samtal om dina besvär och din livsstil
  • Råd om mat och dryck
  • Råd om specialkost vid intolerans
  • Hjälp att sätta upp en hälsosam kostplan
  • Förskrivning av kosttillägg/näringsdrycker

  Dina besök hos oss

  Under första besöket ber vi dig berätta om din sjukdom eller dina besvär och redogöra för dina matvanor. Vi frågar också om andra saker som kan påverka hur du mår, såsom yrke, fysisk aktivitet, sömnkvalitet, längd, vikt, om du röker och hur magen fungerar. När vi fått en bild av dina besvär och din livssituation pratar vi om vad du vill förändra. Tillsammans sätter vi upp mål för behandlingen som vi tar oss an, ett eller ett par i taget. De råd vi ger dig utgår alltid från svenska och nordiska näringsrekommendationer. Vanligtvis bokar vi in ett återbesök för uppföljning. Då kan vi ibland komma överens om en hemuppgift inför nästa besök. En sådan uppgift kan vara att skriva kostdagbok.

  Vi rekommenderar regelbundna återbesök till dess att du känner att du kan arbeta vidare på egen hand.

 • Behandling hos kiropraktor

  Du som upplever problem med leder och muskler kan boka tid hos en kiropraktor. Vi undersöker dig och bedömer och behandlar dina besvär.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Värk i rygg, höfter, knän, fötter, nacke, axlar och armar
  • Spänningshuvudvärk
  • Arbetsrelaterad värk
  • Dålig hållning

  Dina besök hos oss

  Inledningsvis ber vi dig berätta om dina besvär. Vi ställer också frågor om din arbetssituation och dina fritidsaktiviteter. Därefter gör vi olika undersökningar och tester. Vi använder oss av olika manuella metoder för att behandla dig. Hur du behandlas beror på arten av dina besvär. Du får ofta träningsråd, ergonomiska tips och övningar som du kan göra hemma.

  Samverkan

  Ibland kan dina besvär behöva kompletterande åtgärder. Vi samverkar med bland annat arbetsterapeuter och sjukgymnaster och hjälper dig att komma i kontakt med dem vid behov.

 • Bostadsanpassning

  Om du har svårt att klara av att göra vardagliga aktiviteter i ditt hem kan du ibland behöva en bostadsanpassning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med utredning och intyg samt fylla i ansökan för bostadsanpassning.

  Det är kommunen som beslutar om du ska få bidrag till bostadsanpassning.

  En bostadsanpassning kan till exempel innebära att:

  • Ta bort trösklar
  • Byta ut badkar mot dusch
  • Ordna en ramp vid entrén

  Vid behov kommer arbetsterapeuten hem till dig för att göra en bedömning av vilken hjälp du behöver. Kontakta oss gärna om du vill boka en tid för rådgivning,

 • Fysisk aktivitet på recept

  Behöver du hitta motivation att börja motionera?

  I samband med ett besök hos oss kan vi hjälpa dig att hitta en motionsform som passar just dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). 

 • Gruppbehandling

  Vi erbjuder olika typer av behandlingar i grupp. Gruppbehandlingarna kan till exempel bestå av föreläsningar och samtal eller olika typer av träning.

  Att delta i en gruppbehandling kan vara ett bra tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som har liknande besvär.

  Bassängträning

  Hos oss har du möjlighet att delta i bassängträning i Saltskogs allaktivitetshus. Det kan till exempel vara aktuellt vid problem med smärta eller rehabilitering efter en skada eller operation. 

  Träningen sker i grupp och du kan prova på upp till tio tillfällen. Efter det har du möjlighet att fortsätta med bassängträning på egen hand.

  Bassänträningen leds av våra fysioterapeuter på Capio Rehab Lina Hage och Wasa.

 • Handrehabilitering

  Om du har besvär som rör smärta, domningar eller nedsatt styrka och rörlighet i fingrar, händer eller underarmar kan du få hjälp med handrehabilitering hos oss. Beroende på besvär och behov får du hjälp med fortsatt behandling eller stöd att träna hemma själv. 

  Vid vissa typer av besvär kan du behöva ett stöd eller en skena för handleden eller ett finger, dessa kallas för ortoser. Om du är i behov av en ortos hjälper vi dig med utprovning.

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Om vår behovsbedömning visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

 • Paraffinbad

  Om du har smärta och minskad rörlighet i lederna i händerna kan behandling med paraffinbad minska din smärta och öka rörligheten. 

  Vid behandlingen får du doppa ner händerna i ett bad med varmt, smält paraffin. När du tar upp händerna har paraffinet lagt sig som ett tunt lager på händerna. Du får ta på en vante över paraffinet för att hålla handen varm. När lederna är uppvärmda gör man olika övningar för att bibehålla eller få upp rörligheten i lederna.

  Paraffinbad kan till exempel användas vid:

  • Artros
  • Reumatiska besvär
 • Produkter

  Våra produkter är noggrant utvalda av våra leg. fysioterapeuter / sjukgymnaster för att underlätta din rehabilitering och stödja dig att komma tillbaka till ett aktivare liv.

  Vi har valt ut produkterna med tanken att de skall ge god funktion och kvalitet till ett bra pris. Produkterna kan köpas av dig som är listad på vårdcentralen och som varit i kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast.

 • Rehabilitering i hemmet

  Om du har skrivits ut från sjukhuset och är i behov av fortsatt rehabilitering är du välkommen att vända dig till oss. Vårt hemrehabteam består av sjukgymnast och arbetsterapeut.

  Rehabilitering i hemmet erbjuds dig som bedöms ha bättre möjlighet att uppnå målen för din rehabilitering genom insatser i hemmet än på mottagningen.

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Träning och aktiviteter i vardaglig miljö
  • Strategier/alternativa sätt att utföra aktiviteter
  • Råd om ergonomi i vardagen
  • Fallprevention
  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg för bostadsanpassning
  • Kostrådgivning hos dietist

  Våra besök hos dig

  Tillsammans ser vi över din situation och vi tar gemensamt fram en individuell plan för din återhämtning. Rehabiliteringen kan till exempel innebära träning av rörelseförmåga och balans. Vi tränar i vardagliga situationer i och kring din bostad. Behöver du hjälpmedel eller bostadsanpassning ser vi tillsammans över ditt behov.

  Målet är att få din vardag att fungera på bästa sätt trots den sjukdom eller skada du drabbats av.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Stötvågsbehandling

  Stötvågsbehandling, eller tryckvågsbehandling, är en behandlingsmetod för skador i muskler och senor.

  Stötvågsbehandling kan prövas vid:

  • Hälsporre
  • Hälseneinflammation
  • Golfarmbåge
  • Tennisarmbåge
  • Löparknä
  • Hopparknä
  • Axelproblem
  • Benhinneinflammation

  Så går behandlingen till

  Stötvågsbehandling görs med hjälp av tryckvågor och justeras efter dina besvär. En behandling omfattar vanligtvis tre till sex behandlingstillfällen med cirka en veckas mellanrum. Ett behandlingstillfälle brukar ta ungefär fem till tio minuter.

 • TENS

  TENS är en apparat som skickar ut små elektriska strömmar som stimulerar nerver under huden. Detta gör att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras och dämpar smärtan tillfälligt.

  TENS kan till exempel användas vid:

  • Värk i muskler, rygg, nacke eller skuldra
  • Artros

  Om du har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med TENS, därför är det viktigt att du berättar för oss om du har pacemaker.

 • Tejpning

  Vid vissa typer av skador som stukningar och senbesvär kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten använda sporttejp eller kinesiotejp som behandling. Att tejpa det skadade området ger avlastning och hjälper dig att röra kroppen på rätt sätt. 

  Tejpning kan till exempel användas vid skador i:

  • Axel
  • Nacke 
  • Armbåge
  • Handled
  • Ländrygg
  • Höft
  • Lår
  • Knä
  • Benhinna
  • Vadmuskel
  • Fotled
  • Hälsena
 • Träning

  Vilken typ av träning som passar dig beror på dina besvär och dina förutsättningar. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att komma igång med lätt träning för att bli allmänt starkare och få bättre kondition. Tränar du redan mycket kan du istället behöva hjälp med specifika övningar efter en skada eller felbelastning.

  Vi hjälper också till med träning innan och efter operationer, samt rehabilitering och träning vid neurologiska skador och sjukdomar, till exempel stroke, hjärnblödning, hjärnskador, Parkinsons sjukdom och MS.