Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Fahlsten

Verksamhetschef

Berith Frödén

Receptionist

Sara Malkey

Receptionist

Fahad Youssef

Specialist i allmänmedicin

Majed Moro

Specialist i allmänmedicin

Nazar Alias

Specialist i allmänmedicin

Sara Alouch

ST-läkare

Amanda Samar Estaifo

ST-läkare

Tjänstledig

Tamanna Mustafiz

AT-läkare

Alexandra Sakar

AT-läkare

Helen Rietz Minne

Barnläkare

Shwan Gorgis

Barnläkare

Caroline Lindvall

Distriktssköterska

Diana Bazah

Distriktssköterska

Maria Isborg-Andersson

Distriktssköterska/Diabetessköterska

Anna Pruchnik

Sjuksköterska

Eylin Moro

Sjuksköterska

Gladys Elia

Sjuksköterska

Maria Wanhatalo

Sjuksköterska

Berit Frödén

Undersköterska, hemsjukvård

Giuseppa De Santi

Psykolog

Nabeel Nadeen

Undersköterska, hemsjukvård

Mirna Malke

Leg. Läkare