Mamma och bebis. Mamma och bebis.

Så tar vi hand om ditt barn

Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa. 

 • Nybliven förälder?

  Du erbjuds alltid ett hembesök vid hemkomsten från BB. Ni som får ert första barn erbjuds sex hembesök under barnets första 18 månader för att kunna få det stöd ni känner att ni har behov av. Därefter följer vi barnets utveckling och hälsa upp till sex års ålder vid era besök på vår BVC-mottagning. Vi finns också här för att ge dig som förälder stöd i din föräldraroll och har möjlighet att erbjuda individuella stödsamtal.

  Vi erbjuder ett utökat hembesöksprogram till alla som får sitt första barn och bor i Geneta och Ronna. 

  Vi som arbetar på barnavårdscentralen är barnläkare, barnsjuksköterska, administratör och distriktssjuksköterska. Vi samarbetar även med psykolog, föräldrastödjare, logoped, dietist, tandsköterska samt förskole- och skolhälsovården. 

 • Amningsmottagning

  Vår amningsmottagning erbjuder dig anpassat stöd oavsett om du väljer att endast amma, delvis amma eller ge ditt barn modersmjölksersättning på flaska. Vi hjälper dig också vid problem eller komplikationer med amningen.

  Vi kan ge dig stöd på telefon, på vår mottagning, via video eller som hembesök. Tillsammans bedömer vi vad som blir bäst för dig.

 • Utveckling och hälsa

  Genom att träffa barnet regelbundet kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda råd och stöd för åtgärder. Programmet nedan är Sveriges nationella barnhälsovårdsprogram. Lokala avvikelser från detta program kan förekomma. 

  Ålder Ni träffar Typ av besök
  Efter hemkomst från BB Sjuksköterska Hembesök
  1-3 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 veckor Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll
  6-8 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, föräldrasamtal
  3 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 månader Sjuksköterska Hälsokontroll
  5 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  6 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
  8 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, hembesök
  10 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  12 månader Sjuksköterska, läkare Hälsokontroll, utveckling
  18 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  2,5 år Sjuksköterska Hälsokontroll
  3 år Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling, språkscreening
  4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, syn- och hörseltest
  5 år Sjuksköterska Hälsokontroll, skolförberedande samtal
 • Föräldragrupper

  Att delta i en föräldragrupp är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och lära sig mer om barn och föräldraskap.

  Prata med din BVC-sjuksköterska om du vill veta mer eller är intresserad av att anmäla dig till en föräldragrupp.

  Familjecentralen

  Föräldragrupperna hålls i nära samarbete med resten av kompetensen som finns tillgänglig på Familjecentralen.

 • Babymassage

  Babymassage bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn. Genom att delta i vår kurs har du möjlighet att lära dig hur du ska göra och vad du ska tänka på när du masserar ditt barn.

  De som leder kursen är certifierade instruktörer i spädbarnsmassage (International association of infant massage).

 • Barnvaccination

  Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot ett antal sjukdomar. Dessa vaccinationer kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. Vissa landsting eller regioner erbjuder vaccin mot ytterligare sjukdomar, exempelvis rotavirus eller hepatit B.

  Vaccinationerna skyddar ditt barn mot flera sjukdomar och förebygger spridning av smitta i samhället. Alla vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är gratis och ges i samband med besöken på barnavårdscentralen och via skolhälsovården.

  Region Stockholms vaccinationsprogram för barnhälsovården:

  • 3 mån difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
  • 5 mån difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
  • 12 mån difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
  • 18 mån mässling, påssjuka och röda hund
  • 5 år difteri, stelkramp, kikhosta och polio

   

  Tuberkulos
  Vissa barn löper ökad risk att utsättas för smitta av tuberkulos och erbjuds därför detta vaccin utan extra kostnad.

  Rotavirus
  Alla barn i Stockholms län erbjuds gratis vaccin mot rotavirus på barnavårdscentralen. Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till svår maginfektion med diarré och/eller kräkningar hos små barn. Vaccinet är flytande och ges i munnen. Beroende på vilket vaccin som används ges två eller tre doser med minst en månads mellanrum. Barnet behöver vara minst sex veckor vid det första vaccinationstillfället.

  Vattkoppor
  Det finns även ett vaccin mot vattkoppor. Rekommendationen är att det i första hand ska ges till barn som tillhör medicinska riskgrupper, det vill säga barn med nedsatt immunförsvar. Prata med din BVC-sjuksköterska för mer information. 

  Ska ni ut och resa?
  Kontakta oss i god tid om ni ska åka på en kortare semesterresa eller längre utlandsvistelse innan ert barn är 18 månader gammalt. Vi ser då över om barnet behöver kompletterande skydd eller om vi behöver göra några justeringar i barnets vaccinationsprogram.

 • Uppföljning och remisser

  Vi på barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsa. Det ger möjligheten att tidigt upptäcka om något avviker och barnet inte följer den normala utvecklingen.

  Ibland kan barnet behöva följas upp hos en läkare eller annan specialist. Då hänvisar eller skickar vi en remiss till rätt mottagning så att barnet får den hjälp som behövs.

 • Samarbete med Geneta Familjecentral

  Capio Vårdcentral Wasa har ett nära samarbete med Familjecentralen Geneta på uppdrag av Region Stockholm och i samarbete med Södertälje kommun.

  Geneta Familjecentral är en mötesplats för barn upp till 6 år, deras föräldrar och blivande föräldrar. Här kan du förutom att träffa andra föräldrar och barn även träffa personal från barnhälsovården samt mödravården, besöka öppna förskolan och vid behov prata med en kurator/föräldrastödjare. Verksamheten är gratis och du väljer själv när du vill besöka oss.

  På familjecentralen kan  du och din familj få olika typer av stöd under graviditeten och fram till dess att ditt barn fyller 6 år. Vi erbjuder råd och stöd i frågor som rör ditt barn, din roll som förälder och kring relationer i familjer. Vi hjälper också till med samhällsinformation.

  Läs gärna mer om verksamheten och få information om aktuella öppettider och aktiviteter, via länken nedan:

 • Om ditt barn blir sjukt

  På barnavårdscentralen har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot besök av sjuka barn. Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand vända dig till din hälso- eller vårdcentral. Om ditt barn är 2 år eller äldre kan du även söka vård online vid flera vanliga besvär.

  Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid ringa 1177 för rådgivning. Vid livshotande tillstånd, ring 112. 

  Vård online (för barn över 2 år)