BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Söderqvist

Verksamhetschef

Jenny Andersson

Enhetschef/Spec.sjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

jenny.andersson@capio.se

Kristina Möllerstedt Åsberg

Spec.sjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Susanne Carrera Löhr

Distriktssköterska

Michaela Hildebrand

Spec.sjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Susanne Claesson

Distriktssköterska

Randa Wanli

Undersköterska/Admin