BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Åke Anderssen

Verksamhetschef

Jenny Andersson

Enhetschef/Spec.sjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Skicka e-post

Ann-Kristin Pettersson

Distriktssköterska/Spec.sjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Kristina Möllerstedt Åsberg

Spec.sjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Susanne Carrera Löhr

Distriktssköterska

Michaela Hildebrand

Spec.sjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Föräldraledig

Susanne Claesson

Distriktssköterska

Föräldraledig

Randa Wanli

Undersköterska/Admin