föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Asylmottagning

  Du som söker asyl i Sverige är välkommen till vår mottagning för hälsoundersökning och stödsamtal. Hälsoundersökningen är kostnadsfri både för vuxna och barn.

  Den här asylmottagningen är en av sex asylmottagningar i Stockholm och vi utför hälsoundersökningar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

  Hälsoundersökningen erbjuds dig som:

  • Är asylsökande och registrerad hos Migrationsverket.
  • Varit asylsökande men ej gjort hälsoundersökning till och med ett år efter uppehållstillståndsdatumet.
  • Har uppehållstillstånd, men ej är inskriven hos Migrationsverket.
  • Är anknytningsanhörig och har sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att den person du har anknytning till först togs emot i en kommun, har rätt att göra hälsoundersökning under ett år efter ankomst till Sverige.
  • Vistas i Sverige och saknar tillstånd.
  • Så går undersökningen till

  Som asylsökande erbjuds du en kostnadsfri hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

   

  Under hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan frågar om din hälsa, tar prover och informerar dig om hur vården fungerar.

  Behöver du vård?
  Visar det sig att du behöver ytterligare vård ser vi till att du kommer i kontakt med din ordinarie husläkarmottagning. Du som är vuxen och söker asyl i Sverige har rätt till all hälsovård, sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det kan till exempel röra sig om kronisk sjukdom, akuta besvär eller oro och ångest.

  Behöver ditt barn vård?
  Barn under 18 år har samma rätt till hälsovård, sjukvård och tandvård som barn som är folkbokförda i Sverige. All vård för barn under 18 år är kostnadsfri.

  Är du gravid?
  Gravida kvinnor får kostnadsfri mödravård och förlossningsvård. Preventivmedelsrådgivning kostar inte heller någonting.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Dietist

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker.

  Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vi samarbetar med Capio Lina Hage Rehab dit du får remiss från vår läkare om du skulle behöva hjälp med något av nedanstående. 

  Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Diabetes
  • Övervikt/fetma
  • IBS – känslig tarm
  • Undervikt
  • Diarré eller förstoppning
  • Högt blodsocker eller blodtryck
  • Höga blodfetter
  • Överkänslighet/intolerans

  Vid besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa. Beroende på vilken diagnos eller vilka symptom du har går det ibland att komplettera med andra behandlingar såsom träning hos sjukgymnast.

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Infektionsmottagning

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • hosta, snuva och feber
  • halsont
  • urinvägsbesvär
  • akuta öronbesvär
  • akuta ögonbesvär
  • akuta hudbesvär
  • akut allergi

  Kallas in i turordning 
  Alla patienter kallas in i turordning. Undantag kan vara små barn eller patienter med svåra besvär. 

  Långvariga besvär?
  Om du haft dina besvär i mer än två veckor eller om det du söker vård för behöver utredas ska du boka en tid. Ärenden som gäller receptförnyelse, förlängning av sjukskrivning och andra intyg kräver tidsbokning. Gäller det psykisk ohälsa, bokar du direkt med kurator. 

  Akuta tider som bokas samma dag via telefon eller via reception.
  Måndag-fredag kl 10.00-11.30
 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Öppettider drop-in
  Måndag-torsdag kl 8.00-15.30. Fredag kl 8.00-11.00. Lunchstängt kl 12.00-13.00.

  För provtagning krävs remiss från doktor. Du kan även komma hit om du har remiss för provtagning från sjukhus eller annan läkare.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Tyvärr kan vi inte hjälpa dig om du ska ut och resa med resevaccin. Om du behöver vaccinera dig inför en resa hänvisar dig till Capio Vårdcentral Telgeakuten.

 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval.

  Telefontider: helgfria vardagar kl 15.30-16.30
  08-550 288 10