Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ingrid Lindeborg

Verksamhetschef

Susanne Holmgren

Receptionist

Jonas Tovi

Specialist i allmänmedicin

Mashair Badume

Specialist i allmänmedicin

Camilla Nicolau

Specialist i allmänmedicin

Karin Martyris

ST-läkare

Gülay Celik

ST-läkare

Freddy Sarin

Leg. psykoterapeut

Agnieszka Anusic

Distrikts-, astma/KOL-och diabetessköterska

Malin Jönsson

Distriktssköterska

Emma

Leg. sjuksköterska hemsjukvård

Elisabeth Meyer

Leg. sjuksköterska hemsjukvård

Vicki

Distrikts- och diabetessköterska

Christina

Leg. sjuksköterska

Pernilla Axvret

Leg. sjuksköterska