Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ingrid Lindeborg

Verksamhetschef

Mashair Badume

Specialist i allmänmedicin/MAL

Gabriella Falkmalm

Specialist i allmänmedicin

Sofie Lyhammar

Specialist i allmänmedicin

Camilla Nicolau

Specialist i allmänmedicin

Gülay Celik

Specialist i allmänmedicin

Tjänstledig

Karin Martyris

ST-läkare

Freddy Sarin

Leg. psykoterapeut

Agnieszka

Distrikts-, astma/KOL-och diabetessköterska

Malin

Distriktssköterska hemsjukvård

Vicki

Distrikts- och diabetessköterska

Elisabeth

Distriktssköterska

Anna

Distriktssköterska

Christina

Leg. sjuksköterska

Emma

Leg. sjuksköterska

Pernilla

Leg. sjuksköterska

Susanne

Receptionist