Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lisa Mardon

Verksamhetschef

Mikael Ryd

Läkare, specialist allmänmedicin

Amal Al-Azzawi

Läkare, specialist allmänmedicin

Gergö Bacsovic

Leg. Läkare

Houshyar Darabi

Leg. Läkare

Carina Wahlgren

Sjuksköterska

Louise Sundberg

Sjuksköterska

Tommy Grentzelius

Sjuksköterska

Ann Granath Nyström

Medicinsk sekreterare

Jessica Ericson

Undersköterska

Lena Hägnevik

Undersköterska

Pernilla Åman

Undersköterska

Sandra Öberg

Undersköterska

Li Fransson

Psykolog

Joanna Lindström

Distriktssköterska