Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Amal Al-Azzawi

Läkare, specialist i allmänmedicin

Ann Granath Nyström

Medicinsk sekreterare

Carina Wahlgren

Sjuksköterska

Dagnija Riccardi

Läkare, legitimerad

Ann-Mari Berg

Kurator

Ingela Olsson

Sjuksköterska

Jessica Ericson

Receptionist, undersköterska

Lena Hägnevik

Undersköterska

Malin Andersson

Undersköterska

Mikael Ryd

Verksamhetschef

Märit Söderberg

Distriktssköterska

Pernilla Åman

Undersköterska

Robert Johansson

Distriktssköterska, enhetschef

Sandra Rosenberg Persson

Sjuksköterska

Sandra Öberg

Undersköterska