Uppföljning och remisser

Mamma och barn på uppföljningsbesök hos sköterska.

Vi på barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsa. Det ger möjligheten att tidigt upptäcka om något avviker och barnet inte följer den normala utvecklingen.

Vi anpassar antalet besök efter barnet och familjens behov och gör tätare uppföljningar när det är nödvändigt.

Rådgivning och uppföljning

BVC-sjuksköterskan kan hjälpa dig med rådgivning och uppföljning av barnet. Om ditt barn till exempel inte går upp i vikt kan du få information och råd om hur du kan gå tillväga. Ett nytt besök bokas in där barnet vägs på nytt för att följa upp utvecklingen.

Remiss till läkare eller specialist

Ibland kan barnet behöva följas upp hos en läkare eller annan specialist. Då hänvisar eller skickar vi en remiss till rätt mottagning så barnet får den hjälp som behövs.

Vi skickar bland annat remisser till:

  • Barnläkarmottagning eller barnmedicinsk mottagning
  • Barnlogoped 
  • Hörselmottagning
  • Ögonmottagning
  • Barnpsykolog
Uppföljning av synfel och skelning

Vi samarbetar med en ortopist från St Eriks Ögonsjukhus för uppföljning av barn gällande synfel och skelning.

Läs mer

Innehållsansvarig för denna sida:

Jörgen Johansson
Specialist i allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-09-28.

Innehållsansvarig för denna sida:

Anette Ohlsson
Webbadministratör, BVC-sjuksköterska, Capio Barnavårdscentral Farsta

Läs vidare