Synfel/skelning

Uppföljning av synfel hos ortopist. synkontroll med tavla med bokstäver

Capio Barnavårdscentral Farsta samarbetar med en ortopist från St Eriks Ögonsjukhus för uppföljning av barn gällande synfel och skelning.

Ortoptisten finns på plats hos oss två gånger per termin för synscreening för att finna synfel/skelning hos barn så tidigt som möjligt.

Har du frågor kring ditt barns ögon prata med din barnsjuksköterska. För övrig information kontakta St Eriks Ögonsjukhus.

Innehållsansvarig för denna sida:

Anette Ohlsson
Webbadministratör, BVC-sjuksköterska, Capio Barnavårdscentral Farsta