Astma och KOL

Astma och KOL. Man med besvär i andningsvägar.

Om du har en sjukdom eller besvär som påverkar dina lungor och andningsvägar kan du få hjälp med träning hos en sjukgymnast.

Genom träning har du möjlighet att förbättra dina symptom, din fysiska förmåga och din livskvalitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Astma
  • KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Vill du veta mer om träning?

Träning är vår vanligaste typ av behandling. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att bli starkare och få bättre kondition.

Mer om träning som behandling.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Sjöstedt
Specialist i allmänmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-10-16.