Bostadsanpassning

Om du har svårt att klara av att göra vardagliga aktiviteter i ditt hem kan du ibland behöva en bostadsanpassning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med utredning och intyg samt fylla i ansökan för bostadsanpassning.

Det är kommunen som beslutar om du ska få bidrag till bostadsanpassning.

En bostadsanpassning kan till exempel innebära att:

  • Ta bort trösklar
  • Byta ut badkar mot dusch
  • Ordna en ramp vid entrén

Hembesök

Vid behov kommer arbetsterapeuten hem till dig för att göra en bedömning av vilken hjälp du behöver. Du får berätta om dina besvär och vad du känner att du behöver hjälp med. Du får ofta prova att utföra aktiviteterna du har svårt med för att arbetsterapeuten ska kunna bedöma vilken typ av hjälp som kan passa dig. Tillsammans diskuterar ni vilka lösningar som finns för dig. I vissa fall kan det hjälpa att träna på en aktivitet med hjälp av en sjukgymnast. I många fall finns det hjälpmedel som kan underlätta olika aktiviteter. Finns det behov av en bostadsanpassning hjälper vi dig att skriva de intyg som behövs.

Vill du veta mer om träning?

Träning är vår vanligaste typ av behandling. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att bli starkare och få bättre kondition.

Mer om träning som behandling.

Är du i behov av hjälpmedel?

Vi kan hjälpa dig med bedömning, utprovning och förskrivning av olika typer av hjälpmedel.

Läs mer om hjälpmedel.

Innehållsansvarig för denna sida:

Katarina Wettin
Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2018-01-06.