Hjälpmedel

Hjälpmedel.

Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Vi kan göra en behovsbedömning.

Om bedömningen visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Du får då berätta om dina besvär och vad du känner att du behöver hjälp med.

Ibland kan du och din arbetsterapeut tillsammans göra ett besök på hjälpmedelscentralen där du får hjälp att prova ut rätt hjälpmedel.

Om du har ett permanent behov av hjälpmedel görs vanligtvis en årlig uppföljning hos din arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Anhörigstöd

Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

Kostnad

Vissa hjälpmedel är kostnadsfria, andra får du betala för. Fråga din sjukgymnast eller arbetsterapeut vad som gäller för det hjälpmedel du behöver.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Sjöstedt
Specialist i allmänmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-11-21.