Rehabilitering i hemmet

Om du har skrivits ut från sjukhuset och är i behov av fortsatt rehabilitering är du välkommen att vända dig till oss. Vårt hemrehabteam består av sjukgymnast och arbetsterapeut.

Rehabilitering i hemmet erbjuds dig som bedöms ha bättre möjlighet att uppnå målen för din rehabilitering genom insatser i hemmet än på mottagningen.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Träning och aktiviteter i vardaglig miljö
  • Strategier/alternativa sätt att utföra aktiviteter
  • Råd om ergonomi i vardagen
  • Fallprevention
  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg för bostadsanpassning
  • Kostrådgivning hos dietist

Våra besök hos dig

Tillsammans ser vi över din situation och vi tar gemensamt fram en individuell plan för din återhämtning. Rehabiliteringen kan till exempel innebära träning av rörelseförmåga och balans. Vi tränar i vardagliga situationer i och kring din bostad. Behöver du hjälpmedel eller bostadsanpassning ser vi tillsammans över ditt behov.

Målet är att få din vardag att fungera på bästa sätt trots den sjukdom eller skada du drabbats av.

Innehållsansvarig för denna sida:

Stefan Fröberg
Enhetschef, Capio Vårdcentral Farsta Rehab