Nytt arbetssätt på vårdcentralen

Sedan årsskiftet har vi en ny rutin för tidsbokning:

Ditt ärende bedöms av ett multiprofessionellt  team med, läkare, sjuksköterska, psykolog och fysioterapeut. Efter bedömningen återkopplar vi  till dig inom tre dagar. Du får vid behov tid för besök till den profession som bedöms vara bäst lämpad att bedöma dina aktuella besvär. Vi kan även komma att ge dig råd om egenvård.  Kallelse kommer via SMS eller brev.

 

Så mycket kostar ditt besök

Våra patientavgifter. Man som betalar med kort.

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Stockholms läns landsting satt upp.

Avgiftsfritt för barn och äldre

Barn och unga under 18 år samt patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök på vårdcentraler eller husläkarmottagningar. Även besök på närakuter/husläkarjourer är kostnadsfria för dessa patientgrupper (fr.o.m. 1 januari 2018).

Våra priser

Priserna i listan nedan gäller för alla våra vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Tänk på att denna verksamhet kanske inte har alla mottagningar eller professioner som står i prislistan.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 100 kr (höjdes 1 januari 2012).

 

Besök Pris i SEK
Allmänläkare på vårdcentral eller husläkarmottagning 200
Läkare på jourmottagning eller närakut 200
Specialistläkare 350
Specialistläkare med remiss från vårdcentral (första besöket) 150
Sjuksköterska, distriktssköterska 100
Kurator, psykolog, psykoterapeut 100
Medicinsk fotsjukvård 100
Barnhälsovård 0
Mödravård 0
Hembesök eller hemrehabilitering 0
Hembesök av läkare, extraavgift utöver gällande taxa 100
Sjukgymnast (fysioterapeut), dietist, arbetsterapeut, kiropraktor eller naprapat 200

 
Läs mer om patientavgifter i Stockholms län på 1177.

Återbud / uteblivet besök

Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid.
Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Även om besöket är avgiftsfritt, exempelvis för barn, ska du anmäla återbud, annars utgår avgift motsvarande den för personer fr.o.m. 18 år. 

E-frikort

Under 2016 inför Capio vårdcentraler e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. E-frikortet kommer att ersätta pappershanteringen med remsor och stämplar samt det fysiska frikortet. Läs mer på 1177 Vårdguiden.