Nytt arbetssätt på vårdcentralen

Sedan årsskiftet har vi en ny rutin för tidsbokning:

Ditt ärende bedöms av ett multiprofessionellt  team med, läkare, sjuksköterska, psykolog och fysioterapeut. Efter bedömningen återkopplar vi  till dig inom tre dagar. Du får vid behov tid för besök till den profession som bedöms vara bäst lämpad att bedöma dina aktuella besvär. Vi kan även komma att ge dig råd om egenvård.  Kallelse kommer via SMS eller brev.

 

Injektioner (sprutor)

Sprutor och dropp. Patient får läkemedel injicerat på mottagningen.

Om din läkare har ordinerat läkemedel som du ska få genom injektion (spruta) är du välkommen till oss.

Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen. Det kan exempelvis röra sig om B-vitaminsprutor. I samband med besöket sätter vi upp ett schema för återbesök enligt din läkares ordination.

CVK & subkutan venport

Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via central venkateter (CVK) och subkutan venport. Du får också hjälp med omläggning och spolning av din venkateter eller venport.

Stickrädd?

Berätta gärna för oss om du är rädd för nålar. Det är ett vanligt problem och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.

Infusion (dropp)

Ibland behöver vätska, näring eller läkemedel ges via infusion, vardagligt kallat dropp. Om din läkare har ordinerat infusionsbehandling hjälper våra sjuksköterskor dig.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Thesleff
Specialist internmedicin, medicinsk gastroenterologi och klinisk nutrition.
Regional Medicinsk Chef