Nytt arbetssätt på vårdcentralen

Sedan årsskiftet har vi en ny rutin för tidsbokning:

Ditt ärende bedöms av ett multiprofessionellt  team med, läkare, sjuksköterska, psykolog och fysioterapeut. Efter bedömningen återkopplar vi  till dig inom tre dagar. Du får vid behov tid för besök till den profession som bedöms vara bäst lämpad att bedöma dina aktuella besvär. Vi kan även komma att ge dig råd om egenvård.  Kallelse kommer via SMS eller brev.

 

Psykisk ohälsa (Famnen)

Famnen, broschyrer.

Famnen är en mottagning som har ett första linjen-uppdrag för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar mellan 0-17 år.

Famnen är en mottagning som har ett första linjen uppdrag för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar mellan 0-17 år. 

På Famnen kan vi hjälpa barn och unga med milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa.  

Psykisk ohälsa kan visa sig på olika vis och kan även se olika ut beroende på personens ålder.

Vanliga tecken på psykisk ohälsa:

  • Arg
  • Ledsen
  • Orolig
  • Sömnbesvär
  • Förändrad aptit
  • Kroppsliga besvär exempelvis att barnet klagar över ”ont i huvudet” 

 

Era besök hos oss

Jag är barn eller ungdom

Som patient hos oss behöver du dina vårdnadshavares tillstånd för att komma hit. En vårdnadshavare är för det mesta en förälder, men det kan även vara en annan person. 

Första gången du kommer till oss vill vi gärna träffa både dig och dina vårdnadshavare. Om du vill komma själv till besöken behöver vi först alltid komma överens med dina vårdnadshavare om det.

Vid det första besöket pratar vi om vad det är du vill ha hjälp med. Vi kartlägger hur ditt mående ser ut, om det går att förstå varför du börjat må sämre och hur ni gemensamt kan göra för att du ska börja må bättre igen. 

Ibland kommer vi fram till att du kan behöva träffa någon annan än oss för att få mer hjälp. Vi hjälper då självklart till med remiss till en annan mottagning så du kan få den hjälp du behöver. 

 

Jag är förälder eller vårdnadshavare

Första gången ni kommer till oss vill vi träffa dig och ditt barn tillsammans för att göra en bedömning av hur barnets funktion, utveckling och mående är. 

Om du och barnets andra vårdnadshavare inte lever tillsammans behöver ni båda ge samtycke till kontakten med oss. 

För dig som har barn i åldern 0-6 år erbjuder vi även föräldrastöd i det som handlar om hur det är att vara förälder och vad som är hjälpande att tänka kring för dig som har ett yngre barn. Det kan handla om rutiner för sömn och mat eller hur du kan samspela med ditt barn. 

 

Kontakten med oss kan vara olika lång. För det mesta träffas vi 1-10 gånger, för yngre barn är kontakten oftast 1-3 besök. Behandlingens utformning varierar mycket beroende på ditt barns ålder och problematik, men oftast handlar besöken om vad du som vårdnadshavare kan göra för att ditt barn ska må bättre.

Vi arbetar oftast med hemuppgifter som en del i kontakterna. Vanliga hemuppgifter ni kan få är att öva på något. För dig som t.ex. är rädd för något kan hemuppgiften handla om att träna stegvis på det du är rädd för, så du kan bli säkrare och tryggare i att hantera det. För föräldrar kan det exempelvis handla om att dagligen avsätta ca 15 minuter där du ger ditt barn odelad uppmärksamhet eller uppmuntra positivt beteende genom bekräftelse.

 

 Famnen är ett samarbete mellan Farsta Stadsdelsförvaltning (SDF) och Capio VC med syftet att erbjuda samtalsstöd till föräldrar, barn samt unga. Är ni skrivna i Farsta SDF så kan ni även få stöd upp till 23 års ålder på Famnen SDF. För mer information, se Stockholms Stads hemsida.

 

Innehållsansvarig för denna sida:

Seika Lee
Specialist i allmänmedicin. Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Farsta