Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ninita Söderberg

Verksamhetschef

Inger Ritzén

Medicinsk sekreterare

Faraj Abdi

ST-läkare

Bodil Axelsson

Medicinsk sekreterare

Vida Cirbiene

Specialistläkare

Erika Ekengren

Distriktssköterska

Ulla Frick

Distriktssköterska

Catalina Gonzales

Undersköterska

Sandra Griskaite

Specialistläkare

Gabriel Hanna

Specialist i allmänmedicin

Taina Heikkilä

Distriktssköterska

Rabei Jalil

Specialist i allmänmedicin

Marie-Louise Landenberg

Distriktssköterska

Janet Malaki

Undersköterska

Catrine Mild

Sjuksköterska

Birgitta Olin

Distriktssköterska

Anita Pralits

Undersköterska

Eva Rockman

Undersköterska

Terese Stigdotter

KBT-terapeut

Stanislava Zabarovskaja

AT-läkare

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn