Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ninita Söderberg

Verksamhetschef

Inger Ritzén

Medicinsk sekreterare

Bodil Axelsson

Medicinsk sekreterare

Gabriel Hanna

Specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig

Sandra Griskaite

Specialist í allmänmedicin

Vida Cirbiene

Specialist i allmänmedicin

Rabei Jalil

Specialist i allmänmedicin

Sahar Ayoob

Specialist i allmänmedicin

Faraj Abdi

ST-läkare

Firas Nori

ST-läkare

Naramsin Kerimo

Leg läkare

Erika Ekengren

Distriktssköterska

Ulla Frick

Distriktssköterska

Marie-Louise Landenberg

Distriktssköterska

Birgitta Olin

Distriktssköterska

Niven Shamoun

Distriktssköterska

Taina Heikkilä

Distriktssköterska

Catrine Mild

Sjuksköterska

Dörte Wiese

Sjuksköterska

Anita Pralits

Undersköterska

Eva Rockman

Undersköterska

Catalina Gonzales

Undersköterska

Janet Malaki

Undersköterska

Terese Stigdotter

KBT-terapeut

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn