Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Gabriel Hanna

Verksamhetschef

Inger Ritzén

Medicinsk sekreterare

Bodil Axelsson

Medicinsk sekreterare

Gabriel Hanna

Specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig

Sandra Griskaite

Specialist í allmänmedicin

Vida Cirbiene

Specialist i allmänmedicin

Rabei Jalil

Specialist i allmänmedicin

Faraj Abdi

Specialist i allmänmedicin

Ted Engfeldt

Specialist i allmänmedicin

Firas Nori

ST-läkare

Natasa Parezanovic

ST-läkare

Erika Ekengren

Distriktssköterska

Marie-Louise Landenberg

Distriktssköterska

Birgitta Olin

Distriktssköterska

Niven Shamoun

Distriktssköterska

Annika Staaf

Distriktssköterska

Taina Heikkilä

Distriktssköterska

Carina Corelli

Sjuksköterska

Catrine Mild

Sjuksköterska

Anita Pralits

Undersköterska

Cassandra Olsson

Undersköterska

Catalina Gonzales

Undersköterska

Janet Malaki

Undersköterska

Terese Stigdotter

KBT-terapeut

Tobias Drejby

Psykolog

Abraham Ibrahim

AT-läkare