BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Heidi Hopea Adolfsen

Verksamhetschef

Magnus Kjelsson

Spec. barn- och ungdomsmedicin, BVC

Gun Eliasson

BVC-sjuksköterska

För bokning av tider, var god lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Marie Klingholm

BVC-sjuksköterska

För bokning av tider, var god lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.