föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Drop-in för lättare akuta besvär

  Tillsvidare nya rutiner för drop-in mottagning

  Vår drop-in mottagning tar tillsvidare endast emot akutbesök som förbokats via chatt eller telefon. Vi behöver redan innan det akuta besöket kunna ställa standardfrågor om risk för smitta med coronavirus. Om du vill boka akut besökstid - chatta i första hand med oss via hemsidan kl 08-15, eller ring oss på 08-120 010 50 klockan 08-17.

  Om du har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber, andningssvårigheter, hosta eller utslag bör du istället i första hand kontakta 1177.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Medicinsk fotvård

  En medicinsk fotterapeut kan hjälpa dig med undersökning, fotvårdsbehandling samt egenvårdsråd.

  Fotsjukvård riktar sig till dig som har:

  • Diabetes och problem med fötterna
  • Cirkulationsrubbningar som orsakar sår
  • Reumatiska, ortopediska eller neurologiska problem
  • Andra fotproblem som svår nageltrång eller psoriasis

  Målet med behandlingen hos fotterapeut är att behandla dina besvär och förebygga kommande besvär genom information och råd. Du behöver en remiss för att besöka oss.

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Undersökning av dina fötter (fotstatus)
  • Egenvårdsråd

  Vi undersöker dina fötter

  Vid besöket gör fotterapeuten en undersökning av dina fötter. Fotterapeuten undersöker bland annat känseln och pulsen i fötterna. Vi tittar också på hudens färg, om den är kall eller varm samt om det finns några sprickor, sår eller liknande. Behandlingen anpassas efter dina besvär.

  Egenvårdsråd

  Vi arbetar även med att förebygga kommande besvär genom att ge dig information och råd om dina besvär och hur du kan ta hand om dina fötter.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Drop-in för provtagning:
  Måndag-fredag kl. 8.00-11.30
 • Psykisk ohälsa Bryggan

  Era besök hos oss

  Jag är barn eller ungdom
  Som barn eller ungdom behöver du din eller dina vårdnadshavares tillstånd för att få komma hit. En vårdnadshavare är för det mesta en förälder, din mamma eller din pappa, men det kan också vara en annan person. Om du har två vårdnadshavare behöver båda ge sitt godkännande, men om till exempel bara din mamma har vårdnaden om dig räcker det att hon kontaktar oss.

  Första besöket brukar vi för det mesta vilja träffa dig och dina vårdnadshavare tillsammans. Detta för att vi ska få en bild av hur ni har det i familjen och hur dina besvär påverkar eller påverkas av de som står dig nära. Under behandlingen kan vi både träffa dig enskilt och ihop med dina vårdnadshavare, beroende på hur era behov ser ut.

  Vanligtvis ses vi 1-10 gånger och under dessa möten pratar vi om det som får dig att må dåligt. Vårt mål är att hjälpa dig att hitta nya sätt att se på och klara av situationer du tycker är svåra.

  Ibland kan du få en hemuppgift av oss. Om du till exempel är rädd för något kan en hemuppgift vara att träna på att gå emot din rädsla.

  Dina vårdnadshavare kan också få hemuppgifter som handlar om att lära sig att agera eller reagera annorlunda för att hjälpa dig att må bättre.

  Jag är förälder eller vårdnadshavare
  Första besöket brukar vi oftast vilja träffa dig och ditt barn tillsammans. Detta för att vi ska kunna skapa oss en bild av hela familjesituationen och de problem ni upplever. Under behandlingen kan vi både träffa ditt barn enskilt, dig/er som vårdnadshavare enskilt eller hela familjen tillsammans, beroende på hur era behov ser ut. För att ditt barn ska få komma hit för ett enskilt besök behövs ditt tillstånd. Om ditt barn har två vårdnadshavare behövs bådas tillstånd.

  Vanligtvis träffas vi 1-10 gånger och behandlingens syfte är att hitta nya förhållningssätt och strategier för att förändra de situationer som orsakar problem för ditt barn.

  Behandlingens utformning varierar mycket beroende på ditt barns ålder och problematik, men oftast handlar besöken om vad du som vårdnadshavare kan göra för att ditt barn ska må bättre, eller hur ni ska få det att fungera bättre i familjen. Ibland delar vi ut hemuppgifter i samband med besöken. Om du har små barn kan en sådan vara att ägna ditt barn odelad uppmärksamhet under 15 minuter om dagen. Ett annat sätt kan vara att uppmuntra positivt beteende hos ditt barn genom beröm och samtidigt undvika att uppmärksamma negativt beteende. 

  Om du har ett äldre barn kan även ditt barn få hemuppgifter.

  Bryggan är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och vårdcentralerna Capio Vårdcentral Bro och Kungsängens vårdcentral, med syftet att snabbt erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga. Besöken är kostnadsfria och du behöver varken vara listad här eller ha en remiss för att boka tid.

  Öppet:
  Måndag-fredag: kl. 8.00-16.00
  UMO
 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Prislista

  • Rådgivning 0 kr
  • Hepatit A, barn 1-17 år (Vaqta 25 E) 360 kr
  • Hepatit A, vuxen (Vaqta 50 E) 460 kr
  • Hepatit B, barn 0-15 år (Engerix-B) 300 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B) 360 kr
  • Hepatit A+B, barn 1-15 år (Twinrix) 400 kr
  • Hepatit A+B, vuxen (Twinrix)  550 kr
  • TBE, barn 1-15 år (FSME Immun) 300 kr
  • TBE, vuxen (FSME Immun) 360 kr
  • Säsongsinfluensa (ej riskgrupp) 250 kr
  • Säsongsinfluensa (riskgrupp) 0 kr
  • Medhavt vaccin, endast injektion 100 kr
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval.

  Helgfria vardagar kl. 10.00-11.00
  08-120 010 55
 • Tillsvidare, nya rutiner för drop-in mottagning

  Vår drop in-mottagning tar tills vidare endast emot akutbesök som förbokats via chatt eller telefon. Vi behöver redan innan det akuta besöket kunna ställa standardfrågor om risk för smitta med coronavirus. Om du vill boka akut besökstid - chatta i första hand med oss via hemsidan kl 08-15, eller ring oss på 08-120 010 50 klockan 08-17. Om du har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber, andningssvårigheter, hosta eller utslag bör du istället i första hand kontakta 1177.