Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ulrika Westling Lewenhaupt

Verksamhetschef

Anna Hultell

Bitr. verksamhetschef

Daratan Mustafa

Specialist i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare

Nigar Sadeghi Baggalan

Specialist i allmänmedicin

Eero Hinkkanen

Legitimerad läkare

Hatem Kamoue

Legitimerad Läkare

Adel Girgis

ST-läkare

Said Zayto

ST-läkare

Jens Wahlberg

Fysioterapeut

Agneta Järvin

Distriktssköterska, Astma/KOL-sköterska

Roya Nazarian

Diabetessköterska

Biljana Jovanovic

Sjuksköterska

Emilia Germundsjö

Sjuksköterska, Rehabkoordinator

Nahida Rafat

Sjuksköterska

Sara Noppa Fredriksson

Sjuksköterska

Jenny Kalpakas

Sjuksköterska

Gun Eliasson

Distriktssköterska, hemsjukvård

Anna Sanden

Undersköterska

Christina Bäcklin

Undersköterska

Sigrid Bergqvist Älander

Undersköterska

Nisveta Berkova

Undersköterska, hemsjukvård

Marja-Leena Virtanen

Psykolog

Rebecca Lanz

Psykolog

Heléne Säther

Barn- och ungdomspsykolog

Lena Cedervall

Familjebehandlare (Bryggan)

Maya Qahiri

Biomedicinsk Analytiker

Andor Wagner

Specialist i barn- och ungdomsmedicin, BVC

Marie Klingholm

Barnsjuksköterska, BVC

Gisela Vikström

Distriktssköterska, BVC

Joanna Hellström

Barnsjuksköterska, BVC