Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Heidi Hopea Adolfsen

Verksamhetschef

Anna Hultell

Bitr. verksamhetschef

Eero Hinkkanen

Legitimerad läkare

Said Zayto

ST-läkare

Nigar Sadeghi Baggalan

Specialist i allmänmedicin

Arif Iqbal

Specialist i allmänmedicin

Stefan Ivanov

Specialist i allmänmedicin/Medicinsk ansvarig läkare

Joakim Englund

Psykolog

Trude Andersen

Psykolog

Heléne Säther

Barn- och ungdomspsykolog

Lena Cedervall

Familjebehandlare (Bryggan)

Agneta Järvin

Distriktssköterska, astma/KOL-sjuksköterska

Roya Nazarian

Diabetessköterska

Biljana Jovanovic

Sjuksköterska

Emilia Germundsjö

Sjuksköterska

Robin Smedborn

Sjuksköterska

Nahida Rafat

Sjuksköterska

Anna Sanden

Undersköterska

Sigrid Bergqvist Älander

Undersköterska, hemsjukvård

Nisveta Berkova

Undersköterska, hemsjukvård

Naser Shahswari

Undersköterska, hemsjukvård

Maya Qahiri

Biomedicinsk Analytiker