Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mimmi Hellström

Verksamhetschef

vasby.vardcentral@capio.se

Fahimeh Lamian

Biträdande verksamhetschef, MAL och specialist i allmänmedicin

Linda Jägstad

Administratör/samordnare husläkarmottagningen

Marlene Mokko

Undersköterska/samordnare Gyn och BUMM

Jenny Smedberg

Sjuksköterska/Samordnare hemsjukvård

Korosh Bahrami

Leg. läkare

Sana Batool

Leg. läkare

Stefan Grimfors

Specialist i allmänmedicin

Shahnaz Amin

Leg. läkare

Ghassan Komo

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Ingela Malmström

Barnsjuksköterska

Louise Rishaug

KBT-terapeut/sjuksköterska

Åsa Garetsos

Psykolog

Marianne Thegman

Diabetessköterska

Viktoria Vicentijevic

Sjuksköterska

Samira Tarokh

Sjuksköterska/Barnmorska

Nathalie Fredlund Lundroth

Sjuksköterska

Gangmalek Safarzahi

Undersköterska

Gultaze Özmen

Undersköterska

Linda Hamra

Specialist i gynekologi

György Csemiczky

Specialist i gynekologi

Irina Genberg

Specialist i gynekolog

Vilma Hellström

Undersköterska

Emilia Succo

Sjuksköterska

Erika Stanley

Psykolog

Caisa Smedberg

Receptionist

Massomeh Borzoy

Distriktssköterska

Nadine Goldie

Sjuksköterska

Anders Forss

At-läkare

Manal Barakat

ST-läkare

Giga Iverieli

Specialist i allmänmedicin

Emir Guldvek

Sjuksköterska