Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mimmi Hellström

Verksamhetschef

vasby.vardcentral@capio.se

Fahimeh Lamian

Biträdande verksamhetschef, specialist i allmänmedicin och MAL. MAL betyder Medicinsk Ansvarig Läkare och är alltid en allmänspecialist som är ansvarig för medicinska frågor i verksamheten. I vissa fall hanterar MAL medicinska ärenden även om denna inte är behandlande vårdpersonal.

Marlene Mokko

Undersköterska/samordnare Gyn och BUMM

Jenny Smedberg

Sjuksköterska/Samordnare hemsjukvård

Korosh Bahrami

Leg. läkare

Sana Batool

Leg. läkare

Stefan Grimfors

Specialist i allmänmedicin

Shahnaz Amin

Leg. läkare

Ghassan Komo

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Manal Barakat

Specialist i allmänmedicin

Roger Fahlman

Specialist i allmänmedicin

Ingela Malmström

Barnsjuksköterska

Louise Rishaug

KBT-terapeut/sjuksköterska

Åsa Garetsos

Psykolog

Viktoria Vicentijevic

Sjuksköterska

Nathalie Fredlund Lundroth

Sjuksköterska

Gangmalek Safarzahi

Undersköterska

Gultaze Özmen

Undersköterska

Linda Hamra

Specialist i gynekologi

György Csemiczky

Specialist i gynekologi

Irina Genberg

Specialist i gynekolog

Vilma Hellström

Undersköterska/Administratör

Emilia Succo

Sjuksköterska

Erika Stanley

Psykolog

Caisa Smedberg

Receptionist/Administratör

Massomeh Borzoy

Distriktssköterska/Diabetessköterska

Giga Iverieli

Specialist i allmänmedicin

Nadine Goldie

Sjuksköterska

Emir Guldvek

Sjuksköterska