BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Monica Edström

Verksamhetschef

Bozena Maslanka

BVC-sjuksköterska

Mariem Ouahid

BVC-sjuksköterska

Asta Sigurbranddottir

Barnläkare