Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annika Eriksson

Verksamhetschef

Fanny Ruz

Receptionist

Wahid Hakimi

Specialist i allmänmedicin

Zoran Tutnjevic

Specialist i allmänmedicin

Sara Akaby

ST Läkare

Silvia Contreras Mamsten

Psykolog

Maris Chamoun

Distriktssköterska

Snubar Osman

Sjuksköterska

Danixa Engman

Sjuksköterska

Abeba Afworki

Undersköterska

Rodrigo Uribe

Undersköterska

Sana Tahiri

Sjuksköterska