BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anne Widdas

Verksamhetschef

Ann Johansson

BVC-sjuksköterska

Emma Wallén

BVC-sjuksköterska

Malin Fledt

BVC-distriktssköterska

Yvonne Sellén

BVC-distriktssköterska