Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anne Widde

Verksamhetschef

Kerstin Åslund Stenmark

Sjukgymnast/fysioterapeut

Louise Schöffel Tiainen

Sjukgymnast/fysioterapeut

Föräldraledig

Jetmir Babuni

Sjukgymnast/fysioterapeut

Eric Rylén

Sjukgymnast/fysioterapeut

Alina Wolmar

Dietist