föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Diabetes

 • Dietist - kostrådgivning

 • Drop-in lättakut

 • Hud

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Intyg

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa

 • Rehabkoordinator

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Vaccination

 • Hälsokontroll hos läkare

 • Hälsokontroll hos sjuksköterska

 • Företagshälsa

 • Privat sjukvårdsförsäkring