Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Nazila Sandberg Ghoreishi

Versamhetschef

Lisa Stålnacke Fejde

Barnmorska

Lena Davies

Barnmorska

Sofie Wallenqist

Barnmorska