BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marianne Reggie

Verksamhetschef

Eva Gunnstam

Distriktssköterska

Telefontid: Tisdag-fredag kl. 8.15-9.00. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.

Elisabet Eriksson

Distriktssköterska, barnsjuksköterska

Telefontid: Tisdag-fredag kl. 8.15-9.00. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.

Fanny Karberg

Distriktssköterska

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8.15-9.00. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.

Ann-Sofi Wahlberg

Barnsjuksköterska

Telefontid: Helgfria vardagar kl. 8.30-9.00. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.

Sofie Engdahl

Barnsjuksköterska

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8.15-9.00. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.