Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Nazila Sandberg

Verksamhetschef

Karin Jonsson

Dietist

Malin Kardell

Fysioterapeut

Stephen Vilhemsson

Fysioterapeut

Elin Liljemark

leg Sjukgymnast

Glenn Sörengård

Fysioterapeut