Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marianne Reggie

Verksamhetschef

Malin Kardell

Fysioterapeut

Malin Couch

Fysioterapeut

Jonathan Jansson

Fysioterapeut

Stephen Vilhemsson

Fysioterapeut

Karin Jonsson

Dietist

Elin Liljemark

leg Sjukgymnast