föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  • Rådgivning 0 kr
  • Hepatit A, barn (Epaxal) 325 kr
  • Hepatit A, vuxen (Epaxal) 350 kr
  • Hepatit B, barn 280 kr
  • Hepatit B, vuxen 320 kr
  • Influensa, riskgrupp 0 kr
  • Influensa, ej riskgrupp 180 kr
  • Pneumokock 325 kr
  • Influensa + pneumokock 360 kr
  • TBE, barn 300 kr
  • TBE, vuxen 320 kr
  • Stelkramp grundvaccin 255 kr
  • Stelkramp, difteri 285 kr
  • Stelkramp, difteri (DiTe Booster) 235 kr
  • HPV (Gardasil) 150 kr*

  * Stickavgift 150 kr per tillfälle, samt kostnaden för vaccinet. Kostnadsfritt för flickor födda 1993-1998.

  Måndagar-fredagar 08:00-11:45
 • Lättakuten

  Hit kan barn och vuxna komma utan tidsbokning helgfria måndagar-fredagar kl. 08:00-11:45 för att få en medicinsk bedömning och åtgärd i första hand av våra sjuksköterskor. Om sjuksköterskorna bedömer att du har behov av att träffa en läkare, fysioterapeut, undersköterska eller psykolog så erbjuds du detta i anslutning till besöket.

  Du kan söka för ett av följande besvär som du haft i max 2-3 veckor.

  • Akut skada – t ex, stukning, sårskada eller brännskada
  • Luftvägsinfektioner/besvär, halsont, hosta samt bihålebesvär
  • Feber
  • Akuta ögonbesvär
  • Nya hudbesvär - t ex infektion eller utslag
  • Obehandlade acneproblem
  • Urinvägsbesvär
  • Akuta öronbesvär
  • Allergisk reaktion
  • Akut smärta
  • Borttagning av stygn och agraffer
  • Akut kris eller sorgreaktion

  Det vi INTE behandlar på lättakuten är:

  • Medicinska utredningar
  • Önskemål om remisser
  • Önskemål om förlängning av sjukskrivningar

  Då ska du istället ringa oss på 018-611 75 52 eller skriva till oss via 1177 och boka en tid

  Besöken tar i genomsnitt 15 minuter och vi prioriterar barn

  Har du behov av tolk så ta om möjligt med dig en person som kan tolka, behövs telefontolk får du räkna med längre väntetid.

  Välkommen!

  Stängd
 • Barnmorskemottagning

  Vi följer din hälsa genom hela graviditeten, hjälper till med preventivmedel, cellprov och testar för könssjukdomar.

  Hur kan vi hjälpa dig? Välkommen att kontakta oss för rådgivning eller för att boka en tid.

  Vi ringer upp samma dag eller dagen efter.
  018-611 75 52
 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Dietik/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

  Diabetesgrupp
  Diabetesgrupp vänder sig till dig som har diabetes typ 2. Hit kan du komma via anmälan på vårdcentralen. Du behöver ingen remiss. Gruppen hålls vid ett tillfälle per termin. I diabetesgruppen träffar du fysioterapeut, läkare, dietist och diabetessjuksköterska.

  Pris: Kostnadsfritt men anmälan krävs.
  Anmälan: För mer information om kommande datum är du välkommen att tala med oss i receptionen eller ringa oss via vårt huvudnummer. 

 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  För provtagning behöver du inte vara listad på vår vårdcentral. Du kan vara ordinread från Akademiska sjukhuset eller andra mottagningar. Du behöver inte boka tid i förväg men anmäl dig i receptionen när du kommer. Gäller även om du har frikort.

  Måndag-fredag 07.30-12.00

  Lunchstängt 12.00 Du behöver inte boka tid för provtagning.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

  Gruppbehandling
  Vi anordnar även olika typer av gruppbehandlingar, för t.ex. stressproblematik och viktminskning. Ta gärna kontakt med mottagningen och fråga vilka gruppbehandlingar vi erbjuder för tillfället.

 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

  Remiss och pris
  Du behöver ingen remiss från läkare eller annan medicinsk kompetens för att besöka en rehabkoordinator, men obeservera att besöket är avgiftsbelagt. Välkommen!

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

  Har du sår som inte läker eller stygn eller agraffer som ska tas bort kan du vända till vår mottagning för Lättakut. Där får du hjälp av en sjuksköterska eller undersköterska. 

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

  Sluta röka i grupp
  Om du vill sluta röka är du välkommen att delta i den sluta-röka-kurs som vi erbjuder. Kursen leds av våra diplomerade rökavvänjare.

  Kostnad: 150 kr/tillfälle (frikort gäller).
  Anmälan: Du anmäler dig i vår reception på plats eller via telefon.

 • BVC

  Barnavårdscentral

  Välkommen till barnavårdscentralen, har tar vi hand om dig och ditt barn. 

  Vill du komma i kontakt med oss på BVC?

  Våra direktnummer och telefontider hittar du här.
  018-611 75 52
 • Prickmottagning

  Har du ett födelsemärke eller hudfläck som ändrat färg eller form? Är du orolig över en pigmentfläck som kliar eller gör ont? Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och antalet fall ökar ständigt. Orsaken till hudcancer bedöms ofta vara ökad exponering för UV-strålning från sol eller solarium. Men om man lyckas upptäcka cancern tidigt kan den i de flesta fall tas bort.

  På vår prickmottagning får du träffa en av våra läkare som gör en första bedömning samt skickar bilder till en hudspecialist. Läkaren återkommer därefter till dig inom några dagar.

  Boka tid via Mina vårdkontakter eller via vår vanliga telefon.

  Om bedömningen är tveksam kommer pricken att tas bort av oss eller av annan mottagning som vi remitterar till.

  Det kostar som alla våra besök 150 kronor. Frikort gäller. För barn och personer över 85 år, eller under 20 år, är besöket gratis.

  Du behöver inte vara listad hos oss för att besöka vår Prickmottagningen, den är öppen för alla.

  Kan jag söka för flera hudfläckar vid samma tillfälle?
  Ja, du kan söka för några prickar vid samma tillfälle men inga andra besvär tas om hand under detta besök.