Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marianne Reggie

Verksamhetschef

Eva Skälstad

Medicinsk sekreterare

Lusine Torosyan

Receptionist

Carin Holmgren

Specialist i allmänmedicin

Malin Svantesson

Specialist i allmänmedicin

Margareta Almqvist

Specialist i allmänmedicin

Peter Lindström

Specialist i allmänmedicin

Duaa Majeed

ST-läkare

Thomas Wahlberg

ST-läkare

Karolina Kindstedt

ST-läkare

Eva Lundgren

Psykolog

Olof Falk

Psykolog

Sofie Svartholm

Distriktssköterska

Karin Malmgren

Distriktssköterska

Albin Westerberg

Sjuksköterska

Nasrin Amin Hamad

Sjuksköterska

Pernilla Sohlberg

Sjuksköterska, Astma/KOL-sköterska

Inger Karlsson

Sjuksköterska

Charlott Lena Maria

Undersköterska

Elmira Tonakanian

Undersköterska

Faiza Khrais

Undersköterska