Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Nazila Sandberg

Verksamhetschef

Eva Skälstad

Medicinsk sekreterare

Lusine Torosyan

Receptionist

Duaa Majeed

ST-läkare

Olof Falk

Psykolog

Sofie Svartholm

Distriktssköterska

Karin Malmgren

Distriktssköterska

Nasrin Amin Hamad

Sjuksköterska

Pernilla Sohlberg

Sjuksköterska, Astma/KOL-sköterska

Inger Karlsson

Sjuksköterska

Charlott Lena Maria

Undersköterska

Faiza Khrais

Undersköterska

Carin Holmgren

Distriktsläkare

Håkan Ström

Distriktsläkare

David Envall

Distriktsläkare

Nima Ismail

Distriktsläkare

Afsaneh Yarahmadi

Distriktsläkare

Frida Lövgren

Allmänspecialist

Barbara Weishaupt

Kurator