Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Nazila Sandberg

Verksamhetschef

Eva Skälstad

Medicinsk sekreterare

Lusine Torosyan

Receptionist

Duaa Majeed

ST-läkare

Olof Falk

Psykolog

Sofie Svartholm

Distriktssköterska

Karin Malmgren

Distriktssköterska

Nasrin Amin Hamad

Sjuksköterska

Pernilla Sohlberg

Sjuksköterska, Astma/KOL-sköterska

Inger Karlsson

Sjuksköterska

Charlott Lena Maria

Undersköterska

Elmira Tonakanian

Undersköterska

Faiza Khrais

Undersköterska