Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Nazila Sandberg

Verksamhetschef

Eva Skälstad

Medicinsk sekreterare

Lusine Torosyan

Receptionist

Olof Falk

Psykolog

Föräldraledig

Duaa Majeed

ST-läkare

Sofie Svartholm

Distriktssköterska

Föräldraledig

Karin Malmgren

Distriktssköterska

Nasrin Amin Hamad

Sjuksköterska

Inger Karlsson

Sjuksköterska

Lena Ahlén

Undersköterska

Faiza Khrais

Undersköterska

Carin Holmgren

Distriktsläkare

Håkan Ström

Distriktsläkare

David Envall

Distriktsläkare

Nima Ismail

Distriktsläkare

Afsaneh Yarahmadi

Distriktsläkare

Bashir Atmari

ST-läkare

Frida Lövgren

Distriktsläkare

Barbara Weishaupt

Kurator

Christina Jansson

Leg läkare

Marie Wigander

ST-läkare

Föräldraledig

Zsuzsanna Maté

Distriktsläkare

Föräldraledig

Marine Arakelyan

Sjuksköterska

Tobias Lögdahl

Sjuksköterska

Frida Kallerhult

Sjuksköterska

Carin Hilding

Diabetessköterska

Lemlem Aghedow

Undersköterska

Wasan Jadari

BMA

Kim Stjernström

Psykolog

Helene Taflin

ST-läkare