Mamma och bebis. Mamma och bebis.

Så tar vi hand om ditt barn

Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa. 

 • Nybliven förälder?

  Har du nyligen fött eller adopterat barn? Kontakta oss så bokar vi ett första besök där ni får träffa er BVC-sjuksköterska.

  Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök efter hemkomsten med ert barn. När BVC-sjuksköterskan besöker er i hemmet görs en enkel undersökning av barnet och du får som förälder stöd, information och råd om den första tiden med barnet.

 • Amningsrådgivning

  Vi kan hjälpa dig med tips och råd kring amning och alternativ till amning. Vi finns här både för dig som ammar och behöver stöd och för dig som inte kan eller väljer att inte amma.

 • Utveckling och hälsa

  Genom att träffa barnet regelbundet kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda råd och stöd för åtgärder. Programmet nedan är Sveriges nationella barnhälsovårdsprogram. Lokala avvikelser från detta program kan förekomma. 

  Ålder Ni träffar Typ av besök
  Efter hemkomst från BB Sjuksköterska Hembesök
  1-3 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 veckor Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll
  6-8 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, föräldrasamtal
  3 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 månader Sjuksköterska Hälsokontroll
  5 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  6 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
  8 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, hembesök
  10 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  12 månader Sjuksköterska, läkare Hälsokontroll, utveckling
  18 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  2,5 år Sjuksköterska Hälsokontroll
  3 år Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling, språkscreening
  4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, syn- och hörseltest
  5 år Sjuksköterska Hälsokontroll, skolförberedande samtal
 • Föräldragrupper

  Att delta i en föräldragrupp är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och lära sig mer om barn och föräldraskap.

  Prata med din BVC-sjuksköterska om du vill veta mer eller är intresserad av att anmäla dig till en föräldragrupp.

  Babycafé
  Två gånger i veckan är du och ditt barn (upp till 10 månader) välkommen till oss på fika. Varje tillfälle har ett eget tema och tillsammans diskuterar vi olika ämnen utifrån det. 

  Vi pratar bland annat om:

  • Att bli förälder
  • Mat
  • Sömn
  • Hur man förebygger olycksfall
  • Gränser
  • Relationer

  När? Onsdagar kl. 13.00-15.30 (samtal utifrån temat början kl. 14.00) samt torsdagar kl. 9.00-12.00 (temat börjar kl. 10.00). Träffarna sker på Öppna Förskolan. 

  Grupp för föräldrar med utländsk härkomst
  Gruppen vänder sig till dig som är nybliven förälder och ny i Sverige. Syftet är att träffas och diskutera barn, föräldraskap, hälsa, traditioner och samhällsfunktioner. Här får du kontakt och gemenskap med människor i samma nya och spännande tid i livet. På plats finns arabisktalande personal.

  När? Träffarna sker kvällstid på Öppna Förskolan.

 • Babymassage

  Babymassage bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn. Genom att delta i vår kurs har du möjlighet att lära dig hur du ska göra och vad du ska tänka på när du masserar ditt barn.

  De som leder kursen är certifierade instruktörer i spädbarnsmassage (International association of infant massage).

  Vi sitter på golvet och barnen ligger på mjuka underlag. Våra instruktörer visar på en docka hur massagen ska utföras. Vi pratar även om sådant som rör föräldraskapet, utfrån era önskemål och frågor.

  Babymassagen är anpassad för barn i åldrarna 1-5 månader och varje massagetillfälle tar cirka 30 minuter.

  Tid och pris
  Vi träffas fem gånger och kostnaden är 100 kr för hela kursen om du är listad hos oss. Om du är listad på annan vårdcentral i Uppsala kostar det 300 kr att delta i kursen. Vi bjuder på förfriskningar och ger ut ett kompendium med massageinstruktioner.

  Anmälan
  Nya kurser i babymassage startar löpande. Prata med din BVC-sjuksköterska om du är intresserad av att anmäla dig och ditt barn.

 • Barnvaccination

  Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot ett antal sjukdomar. Dessa vaccinationer kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. Vissa landsting eller regioner erbjuder vaccin mot ytterligare sjukdomar, exempelvis rotavirus eller hepatit B.

  Vaccinationerna skyddar ditt barn mot flera sjukdomar och förebygger spridning av smitta i samhället. Alla vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är gratis och ges i samband med besöken på barnavårdscentralen och via skolhälsovården.

  Region Uppsalas vaccinationsprogram för barnhälsovården

  • 3 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 5 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 12 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 18 månader: Mässling, påssjuka och röda hund.
  • 5 år: Difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
 • Uppföljning och remisser

  Vi på barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsa. Det ger möjligheten att tidigt upptäcka om något avviker och barnet inte följer den normala utvecklingen.

  Ibland kan barnet behöva följas upp hos en läkare eller annan specialist. Då hänvisar eller skickar vi en remiss till rätt mottagning så att barnet får den hjälp som behövs.

 • Om ditt barn blir sjukt

  På barnavårdscentralen har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot besök av sjuka barn. Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand vända dig till din hälso- eller vårdcentral. Om ditt barn är 2 år eller äldre kan du även söka vård online vid flera vanliga besvär.

  Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid ringa 1177 för rådgivning. Vid livshotande tillstånd, ring 112. 

  Vård online (för barn över 2 år)

  Olika väntrum
  Observera att vi har olika väntrum till barnavårdscentralen och till vårdcentralen, för att undvika smittspridning.

 • Vi är en del av Sävja familjecentral

  I Sävja familjecentral ingår vår barnmorskemottagning, vår barnavårdscentral, Råd och Stöd och Öppna Förskolan.

  Öppna Förskolan vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Här kan ni leka, skapa, läsa och sjunga. Här har ni en möjlighet att träffa andra vuxna, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

  Verksamheten är gratis och ni väljer själva när och under vilken tid ni vill komma.